Egzamin Akredytacyjny REPs Polska

Informacje

Rodzaj szkolenia Szkolenie teoretyczne-praktyczne
Czas nauczania [godziny zegarowe] 2
Koordynator
Kurs z egzaminem Tak
Url https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=xgn5d9cadb56cf05
Wymagania wstępne Egzamin akredytacyjny REPs Polska jest ogólnodostępny dla wszystkich osób, które nie mogą w sposób standardowy otrzymać naszej akredytacji.

Opis szkolenia

Egzaminu akredytacyjnego nie muszą zdawać osoby, które:
- otrzymały dyplom ukończenia kursu w jednej z akredytowanych placówek szkoleniowych i zarejestrowały się w terminie nie dłuższym aniżeli 280 dni od daty wskazanej na dyplomie;
- ukończyły kursy poza granicami Polski i posiadają akredytację REPs jednego z krajów członkowskich ICREPs.

Do egzaminu akredytacyjnego mogą przystąpić osoby, które nie mogły otrzymać akredytacji REPs Polska ponieważ:
- posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce akredytowanej z datą starszą aniżeli 280 dni;
- posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce nieposiadającej akredytacji REPs Polska
(w tym poza granicami Polski);
- posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej o kierunku sportowym w kraju lub zagranicą.

Do egzaminu akredytacyjnego nie mogą przystąpić osoby, które:
- nie posiadają dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness i/lub ukończenia uczelni wyższej o kierunku sportowym;
- ukończyły kurs Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness w trybie on-line;
- ukończyły kurs Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness w placówce szkoleniowej nieakceptowanej przez REPs Polska;
- posiadają dyplomy starsze aniżeli 7 lat.
stepne

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

Zarejestruj się na stronie REPs Polska. Wejdź w zakładkę „akredytacja” i zaznacz „egzamin”. Załącz swoje dyplomy i dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness.
Upewnij się, że poprawnie wpisałeś wszystkie swoje dane.
Zadbaj o dobre łącze internetowe, ponieważ część teoretyczna egzaminu będzie odbywała się on-line.
W przeciągu 24 godzin od momentu rejestracji otrzymasz od nas informacje niezbędne, aby przystąpić do egzaminu.
Od momentu rejestracji masz 7 dni na przystąpienie do egzaminu.

Umiejętności

Najbliższe szkolenia

-

REPs Polska

REPs Polska jest organizacją będącą członkiem ICREPs - Międzynarodowej Federacji Zrzeszającej Kraje Członkowskie posiadające System Rejestracji REPs.

REPs Polska reprezentuje wybrane Placówki Szkoleniowe oraz ich Szkoleniowców, jak również indywidualnych Instruktorów Fitness, Instruktorów Siłowni i Trenerów Personalnych, którzy otrzymali akredytacje. 

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z placówką szkoleniową. W tym celu prosimy o użycie poniższego formularza:

Imię i nazwisko
E-mail
Wiadomość