Plyometria. Kształtowanie mocy w treningu grupowym i personalnym.

Informacje

Rodzaj szkolenia Szkolenie teoretyczne-praktyczne
Czas nauczania [godziny zegarowe] 18
Czas przerwy w ciągu kursu [minuty] 120
Praktyka rejestrowana w dokumentach [godziny] 20
Kurs z egzaminem Nie
Url https://www.goodmoov.pl/16-17112019-plyometria-ksztaltowanie-mocy-w-treningu-grupowym-i-personalnym-marek-mroczek-krakow-p-101.html
Wymagania wstępne Ukończone 18 lat.

Opis szkolenia

Dlaczego plyometria to najskuteczniejsza kategoria ruchów poprawiających parametry siłowo-szybkościowe, czyli jedne z najważniejszych aspektów dla osób trenujących zarówno wyczynowo, jak i amatorsko?

Jak i kiedy bezpiecznie i efektywnie wprowadzić ćwiczenia plyometryczne do treningu?

Na jakiej podstawie ćwiczenia plyometryczne są wymieniane jako jedne z najważniejszych w kontekście prewencji urazów oraz podniesienia wydajności u naszych zawodników i podopiecznych?


Na naszym kolejnym szkoleniu motorycznym pragniemy odpowiedzieć m.in na powyższe pytania, a także szczegółowo przybliżyć i rozłożyć na czynniki pierwsze najskuteczniejszy trening mocy reaktywnej, czyli trening plyometryczny.

Naszym celem jest skutecznie nauczyć programowania, udostępnić całą bibliotekę ćwiczeń z podziałem na kategorie ruchów, kierunki, oraz inicjacje.

Chcemy także zaprezentować ćwiczenia z plyometrii wolnej i szybkiej, pokazać dla jakiej kategorii osób i zawodników wykorzystać jedną i drugą oraz wskazać różnice i pokazać ćwiczenia, które możecie wykorzystać w swojej pracy.

Wyjaśnimy również, na czym polega kluczowy mechanizm w treningu plyometrycznym, jakim jest cykl rozciągnięcie - skurcz.


Dzięki naszemu szkoleniu uczestnik:

będzie umiał zdefiniować i skutecznie wprowadzić do treningu wszystkie kluczowe elementy plyometrii,

pozna technikę i nauczy się wykonywać oraz przekazywać informacje dotyczące szeregu ćwiczeń plyometrycznych,

zrozumie kluczowy mechanizm odpowiadający za efekty w treningu plyometrycznym: cykl rozciągnięcie - skurcz,

nauczy się 3 faz: rozciągania (zamach) - amortyzacji (przejściowa) - odbicia (koncentryczna),

będzie potrafił wskazać różnice pomiędzy plyometrią wolną i szybką, co będzie kluczowym czynnikiem w dostosowaniu konkretnych ćwiczeń do charakteru swoich zawodników i podopiecznych; pozna techniki ćwiczeń z wyżej wymienionej kategorii ruchów,

będzie w stanie samodzielnie zaprogramować skuteczny i precyzyjnie nakierowany trening plyometryczny,

nauczy się oceniać aktualny poziom oraz stan swoich podopiecznych w kontekście ich udziału w treningach plyo, a także dzięki baterii testów nauczy się oceniać ich postępy w treningu,

pozna ćwiczenia, dzięki którym zmniejszy ilość urazów u swoich podopiecznych i wyraźnie wpłynie na ich wydajność w kontekście mocy i szybkości.


NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY W SZCZEGÓLNOŚCI:
-trenerów przygotowania motorycznego
-trenerów personalnych
-instruktorów zajęć wytrzymałościowo-siłowych
-trenerów GT Training
-wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie treningu motorycznego i wykorzystania plyo boxów, stepów oraz ćwiczeń poprawiających parametry siłowo-szybkościowe
-wszystkich dbających o własny rozwój i szukających wiedzy, która podniesie ich wartość jako trenera

Umiejętności

Functional Training Kursy Specjalistyczne

Najbliższe szkolenia

-

GOOD MOOV.

GOOD MOOV. to nowa szkoła kształcąca instruktorów fitness i trenerów personalnych, która swoją działalność rozpoczęła w sierpniu 2018 roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszego rynku fitness, w swojej ofercie posiada szkolenia, których nowatorskie programy kształcenia dokładnie odpowiadają na potrzeby współczesnych instruktorów zajęć grupowych oraz trenerów personalnych.

Filarem szkoły jest kadra szkoleniowców z wieloletnim doświadczeniem, których kilkunastoletnia praktyka, obserwacja zmieniającej się branży oraz stałe podnoszenie kwalifikacji w Polsce i zagranicą, zaowocowały stworzeniem ścieżki edukacyjnej gwarantującej zdobycie wiedzy i umiejętności, którymi charakteryzują się najlepsi instruktorzy i trenerzy.

Dzieląc się dostępem do najnowszej wiedzy, trendów i technologii oraz długoletnim doświadczeniem wypracowanym na międzynarodowym rynku fitness pod skrzydłami firmy ekspertfitness.com, GOOD MOOV. realizuje swoją misję kształcenia nastawionego na widzenie potrzeb i predyspozycji swoich kursantów. W duchu dbania o ich wszechstronną edukację oraz kierowania ich dalszym rozwojem, wyposaża w fundamentalną wiedzę i umiejętności oraz proponuje niezbędne wsparcie. Absolwenci GOOD MOOV. mogą liczyć na indywidualne konsultacje z kadrą szkoleniową, a także, w celu odświeżenia swojej wiedzy, bezpłatny ponowny udział w przebytych kursach - w trosce o dostarczanie najaktualniejszej wiedzy, jaka na daną chwilę jest sprawdzona i dostępna na rynku, program każdego ze szkoleń w czasie nie dłuższym niż dwa lata zostaje zrewidowany oraz poddany aktualizacji.

Nastawiona na ciągły rozwój oferta szkoły, to obok kompleksowych programów przekazujących fundamentalną wiedzę początkującym trenerom także szereg kursów odzwierciedlających kierunki, którymi obecnie podąża branża. Doświadczeni instruktorzy w szkole GOOD MOOV. odnajdą kursy, dzięki którym wprowadzą do swoich zajęć i treningów nowe rozwiązania chętnie implementowane przez trenerów oraz siłownie i kluby fitness w Polsce i na świecie.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z placówką szkoleniową. W tym celu prosimy o użycie poniższego formularza:

Imię i nazwisko
E-mail
Wiadomość