FAQ

Posiadam dyplom Instruktora Fitness lub Trenera Personalnego – jak mogę uzyskać akredytację REPs Polska?

Abyśmy mogli potwierdzić kwalifikacje i przyznać akredytację należy zostać członkiem naszego stowarzyszenia (którego pełna nazwa brzmi: REPs Polska Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness), tzn. zarejestrować się indywidualnie. W tym celu należy wejść na naszą stronę i zarejestrować się w zakładce http://repspolska.pl/rejestracja-indywidualnych-trenerow-i-instruktorow. Następnie prosimy załączyć skany swoich dyplomów, które zostaną przez nas zweryfikowane. Automatycznie, po sprawdzeniu dyplomów, wysyłamy wiadomość z informacją o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania wraz z uzasadnieniem.

Jak otrzymać legitymację REPs Polska w formie plastikowej karty?

W celu uzyskania legitymacji w formie plastikowej karty należy złożyć wniosek on-line, bezpośrednio ze swojego profilu na stronie REPs Polska. Koszt wyrobienia legitymacji wraz z przesłaniem jej (również za granicę) wynosi 40 zł. Opłaty również dokonuje się bezpośrednio ze swojego profilu - po złożeniu wniosku płatność zostanie automatycznie wygenerowana przez system. Do wniosku o legitymację należy załączyć zdjęcie, które zostanie na niej nadrukowane. Legitymacja ważna jest przez okres jednego roku od dnia opłacenia składki członkowskiej.

Czy mogę ubiegać się o akredytację REPs Polska kończąc szkolenie z wynikiem pozytywnym w nieakredytowanej placówce szkoleniowej?

Na chwilę obecną akredytacja REPs Polska przyznawana jest wyłącznie osobom, które ukończyły uczelnię wyższą o kierunku sportowym lub ukończyły kurs w placówce szkoleniowej posiadającej akredytację REPs Polska. Wyjaśniamy, że nie możemy honorować dyplomów innych szkół, ponieważ nie przeszły one naszej szczegółowej weryfikacji i nie znamy standardów prowadzenia ich szkoleń, a co za tym idzie nie wiemy jaką wiedzę posiadają ich absolwenci. Kursy akredytowane przez REPs Polska są wysoce kompetencyjne, prowadzone przez wybitnych szkoleniowców, co zostało potwierdzone podczas procesu akredytacyjnego. W związku z powyższym, jak na wstępie, nie możemy przyznać akredytacji osobom, które nie ukończyły szkolenia w placówce REPs Polska.

Które państwa są członkami ICREPs?

Kraje zrzeszone w organizacji ICREPs to: Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, Irlandia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Południowej Afryki, Polska i warunkowo Indie.

Pomyliłem się wpisując swoje dane przy rejestracji lub zmieniłam nazwisko – jak to poprawić?

W celu zmiany, usunięcia i/lub dodania swoich danych, w tym m.in. zmiany nazwiska lub imienia, prosimy zalogować się do swojego profilu, a następnie w zakładce "konto REPS" zapisać właściwe dane, a następnie zapisać zmiany.

Czy mogę otrzymać fakturę za opłacenie składki członkowskiej?

Niestety nie możemy wystawić faktury za opłatę składki członkowskiej. REPs Polska jest stowarzyszeniem non-profit, a opłaty wnoszone przez naszych członków mają charakter dobrowolnych składek i nie podlegają fakturowaniu. Ponieważ nie świadczymy działalności gospodarczej, jako stowarzyszenie, nie jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Ponadto składki członkowskie pobierane są od osób indywidualnych, zatem nie mamy możliwości wystawienia faktury osobie indywidualnej jako dla podmiotu posiadającego osobowość prawną.