FAQ

Posiadam dyplom Instruktora Fitness lub Trenera Personalnego – jak mogę uzyskać akredytację REPs Polska?

Abyśmy mogli potwierdzić kwalifikacje i przyznać akredytację należy zostać członkiem naszego stowarzyszenia (którego pełna nazwa brzmi: REPs Polska Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness), tzn. zarejestrować się indywidualnie. W tym celu należy wejść na naszą stronę i zarejestrować się w zakładce http://repspolska.pl/rejestracja-indywidualnych-trenerow-i-instruktorow. Następnie prosimy załączyć skany swoich dyplomów, które zostaną przez nas zweryfikowane. Automatycznie, po sprawdzeniu dyplomów, wysyłamy wiadomość z informacją o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania wraz z uzasadnieniem.

Jak otrzymać legitymację REPs Polska w formie plastikowej karty?

W celu uzyskania legitymacji w formie plastikowej karty należy złożyć wniosek on-line, bezpośrednio ze swojego profilu na stronie REPs Polska. Koszt wyrobienia legitymacji wraz z przesłaniem jej (również za granicę) wynosi 40 zł. Opłaty również dokonuje się bezpośrednio ze swojego profilu - po złożeniu wniosku płatność zostanie automatycznie wygenerowana przez system. Do wniosku o legitymację należy załączyć zdjęcie, które zostanie na niej nadrukowane. Legitymacja ważna jest przez okres jednego roku od dnia opłacenia składki członkowskiej.

Czy mogę ubiegać się o akredytację REPs Polska kończąc szkolenie z wynikiem pozytywnym w nieakredytowanej placówce szkoleniowej?

Na chwilę obecną akredytacja REPs Polska przyznawana jest wyłącznie osobom, które ukończyły uczelnię wyższą o kierunku sportowym lub ukończyły kurs w placówce szkoleniowej posiadającej akredytację REPs Polska. Wyjaśniamy, że nie możemy honorować dyplomów innych szkół, ponieważ nie przeszły one naszej szczegółowej weryfikacji i nie znamy standardów prowadzenia ich szkoleń, a co za tym idzie nie wiemy jaką wiedzę posiadają ich absolwenci. Kursy akredytowane przez REPs Polska są wysoce kompetencyjne, prowadzone przez wybitnych szkoleniowców, co zostało potwierdzone podczas procesu akredytacyjnego. W związku z powyższym, jak na wstępie, nie możemy przyznać akredytacji osobom, które nie ukończyły szkolenia w placówce REPs Polska.