FAQ

Posiadam dyplom Instruktora Fitness lub Trenera Personalnego – jak mogę uzyskać akredytację REPs Polska?

Abyśmy mogli potwierdzić kwalifikacje i przyznać akredytację należy zostać członkiem naszego stowarzyszenia (którego pełna nazwa brzmi: REPs Polska Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness), tzn. zarejestrować się indywidualnie. W tym celu należy wejść na naszą stronę i zarejestrować się w zakładce http://repspolska.pl/rejestracja-indywidualnych-trenerow-i-instruktorow. Następnie prosimy załączyć skany swoich dyplomów, które zostaną przez nas zweryfikowane. Automatycznie, po sprawdzeniu dyplomów, wysyłamy wiadomość z informacją o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania wraz z uzasadnieniem.

Jak otrzymać legitymację REPs Polska w formie plastikowej karty?

W celu uzyskania legitymacji w formie plastikowej karty należy złożyć wniosek on-line, bezpośrednio ze swojego profilu na stronie REPs Polska. Koszt wyrobienia legitymacji wraz z przesłaniem jej (również za granicę) wynosi 40 zł. Opłaty również dokonuje się bezpośrednio ze swojego profilu - po złożeniu wniosku płatność zostanie automatycznie wygenerowana przez system. Do wniosku o legitymację należy załączyć zdjęcie, które zostanie na niej nadrukowane. Legitymacja ważna jest przez okres jednego roku od dnia opłacenia składki członkowskiej.

W jaki sposób mogę opłacić składkę członkowską?

Opłatę za składkę członkowską można dokonać: - bezpośrednio ze swojego profilu na stronie REPs Polska. W tym celu prosimy zalogować się na swój profil i wejść w zakładkę "płatności" a następnie kliknąć "zapłać teraz"; - na podany numer rachunku bankowego: 96 1140 2004 0000 3002 7591 4456, w tytule należy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem "składka członkowska"; - poprzez system PayPal wysyłając należność na: repspoland@gmail.com

Które państwa są członkami ICREPs?

Kraje zrzeszone w organizacji ICREPs to: Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, Irlandia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Południowej Afryki, Polska i warunkowo Indie.

Pomyliłem się wpisując swoje dane przy rejestracji lub zmieniłam nazwisko – jak to poprawić?

W celu zmiany, usunięcia i/lub dodania swoich danych, w tym m.in. zmiany nazwiska lub imienia, prosimy zalogować się do swojego profilu, a następnie w zakładce "konto REPS" zapisać właściwe dane, a następnie zapisać zmiany.

Czy mogę otrzymać fakturę za opłacenie składki członkowskiej?

Niestety nie możemy wystawić faktury za opłatę składki członkowskiej. REPs Polska jest stowarzyszeniem non-profit, a opłaty wnoszone przez naszych członków mają charakter dobrowolnych składek i nie podlegają fakturowaniu. Ponieważ nie świadczymy działalności gospodarczej, jako stowarzyszenie, nie jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Ponadto składki członkowskie pobierane są od osób indywidualnych, zatem nie mamy możliwości wystawienia faktury osobie indywidualnej jako dla podmiotu posiadającego osobowość prawną.

Jakie korzyści otrzymuję z członkostwa w REPs Polska?

Będąc w REPs Polska zyskujesz: - możliwość widnienia na naszej stronie jako akredytowany trener/instruktor/szkoleniowiec; - możliwość reklamowania swojej osoby; - certyfikat w formie elektronicznej w języku angielskim, potwierdzający Twoje uprawnienia; - możliwość złożenia wniosku on-line o wydanie legitymacji REPs Polska w formie plastikowej karty; - bieżące informacje o szkoleniach CPD, konwencjach, warsztatach, eventach fitness itp. oraz zniżki na te wydarzenia; - pomoc i doradztwo w zakresie wyjazdu zagranicę oraz do państw członkowskich ICREPs; - możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej; - możliwość wykupienia ubezpieczenia OC; - możliwość pokazania swoich umiejętności na ogólnodostępnej platformie internetowej; - możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych projektach związanych z branżą fitness.

Jak dołączyć dyplom do mojego profilu?

W celu dołączenia skanu (PDF) lub zdjęcia (JPG) swojego dyplomu należy zalogować się do swojego profilu, a następnie wejść w zakładkę "akredytacja" i wybrać właściwą kategorię. Koniecznie należy sprawdzić czy załączany plik nie posiada zbyt dużej pojemności. W przypadku problemów z załączeniem dyplomów należy zgłosić to na adres e-mail REPs Polska.