Akredytacja Placówki Szkoleniowe

Rodzaje akredytacji


Członkami REPs Polska mogą zostać dostawcy edukacji w zakresie fitness - tzw. placówki szkoleniowe - oferujące kursy podlegające akredytacji REPs Polska:

 

GROUP FITNESS INSTRUCTOR EQF Level 3

Obejmuje tak zwane ćwiczenia grupowe opierające się na dwóch głównych poziomach – jako odtworzenie choreografii, co oznacza, że ​​osoba może nauczyć się klasy zaprojektowanej przez kogoś innego lub własna choreografia, co oznacza, że ​​osoba może również zaprojektować własną klasę. Na tym poziomie instruktorzy nie tworzą indywidualnych programów ćwiczeń, jak również nie dają porad na temat ćwiczeń w siłowni. Uzyskanie akredytacji przez indywidualnego instruktora oraz wpisanie do rejestru REPs Polska w tej kategorii możliwe jest wyłącznie po ukończeniu szkolenia w placówce akredytowanej.

GYM INSTRUCTOR EQF Level 3

Obejmuje pracę instruktora w siłowni. Instruktor Siłowni na tym poziomie potrafi zaprezentować jak korzystać ze sprzętu dostępnego w siłowni, potrafi wytłumaczyć i zademonstrować technikę ćwiczeń. Instruktor doradza klientowi wyłącznie w zakresie prostego treningu w bieżącej chwili, bez tworzenia indywidualnych programów treningowych, bez udzielania porad z innych dziedzin. Uzyskanie akredytacji przez indywidualnego instruktora oraz wpisanie do rejestru REPs Polska w tej kategorii możliwe jest po ukończeniu szkolenia w placówce akredytowanej lub po przedstawieniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej sportowej na poziomie minimum licencjata.

PERSONAL TRAINER EQF Level 4

Obejmuje pracę z klientem indywidulanym. Trener Personalny tworzy programy treningowe dla wszystkich grup wiekowych i w każdym stopniu doświadczenia w treningu. Trener ściśle współpracuje z dietetykiem i fizjoterapeutą, biorąc pełną odpowiedzialność za prowadzenie swoich klientów. Uzyskanie akredytacji przez indywidualnego trenera oraz wpisanie do rejestru REPs Polska w tej kategorii możliwe jest wyłącznie po ukończeniu szkolenia w placówce akredytowanej.

TEACHER EQF Level 5

Obejmuje pracę szkoleniowca, który odbył szkolenie w placówce akredytowanej, otrzymał dyplom ukończenia szkolenia oraz przedstawił potwierdzenie od placówki szkoleniowej o zawiązaniu kontraktu.

 

Czym jest akredytacja?


Akredytacja oznacza sprawdzenie przez komisję czy dana placówka szkoleniowa spełnia wymogi ICREPs, tzn. czy posiada odpowiednią kadrę szkoleniową, materiały szkoleniowe, miejsca przeprowadzania kursów, w jaki sposób przeprowadza egzaminy - wszystko to, co ma bezpośredni wpływ na jakość instruktora kończącego kurs w danej placówce.

Jeżeli placówka spełnia te wymogi, to otrzymuje akredytację, czyli swego rodzaju "certyfikat jakości" ICREPs. Umożliwia to większą globalną mobilność instruktorów i trenerów. Posiadanie akredytacji REPs Polska jest potwierdzeniem, że prowadzone przez placówki szkolenia, a tym samym ukończone przez instruktorów kursy, spełniają światowe wymogi, a uzyskane dyplomy honorowane są we wszystkich krajach członkowskich.

 

Proces akredytacji


Aby rozpocząć proces akredytacji należy zapoznać się z materiałami umieszczonymi w sekcji "Dokumenty".

Są tam umieszczone wytyczne jakie zagadnienia muszą zawierać poszczególne kursy, aby spełniać wymogi ICREPs. W następnej kolejności należy przesłać do nas wypełniony formularz akredytacyjny. Na jego podstawie wystawiona zostanie faktura (cennik). Po otrzymaniu przelewu placówka proszona jest o przysłanie n/w materiałów:

  1. Wykaz/listę kadry szkoleniowej wraz z CV szkoleniowców.
  2. Plan pracy nauczycieli oddzielnie do każdego rodzaju szkolenia.
  3. Następnym krokiem jest wizyta Komisji Akredytacyjnej. Na spotkanie z jej członkami (zazwyczaj są to dwie osoby) należy przygotować: materiały szkoleniowe oddzielnie do każdego rodzaju szkoleń oraz ewentualne pomoce dla osób mających problemy z nauką.
  4. Wykaz miejsc, w których przeprowadzane są kursy (sale wykładowe, sale ćwiczeń, siłownie). Opis tych miejsc wraz ze zdjęciami (preferowane jest, aby członkowie komisji akredytacyjnej mieli możliwość osobistego sprawdzenia tych miejsc).
  5. Pakiet materiałów informacyjnych dla klienta (gdzie można znaleźć informacje o danym kursie, opis kursów, czas trwania kursów).
  6. Opis procesu rejestracji (kto może uczestniczyć w danym kursie, minimalne wymagania wobec potencjalnych członków kursu).
  7. Informacje dotyczące egzaminów: sposób przeprowadzania egzaminów teoretycznych (w formie opisu wraz z testami, formularzami pytań), sposób przeprowadzania egzaminów praktycznych (w formie opisu), terminy egzaminów, sposób przeprowadzania egzaminów poprawkowych, kompetencje osób przeprowadzających egzaminy (wykaz osób wraz z uprawnieniami).
  8. Kopia lub skan przykładowego dyplomu potwierdzającego ukończenie kursu wraz z informacją jak długo kursant oczekuje na wystawienie dyplomu.

Ponadto, w miarę możliwości, należy umożliwić członkom komisji akredytacyjnej uczestniczenie w wybranych zajęciach teoretycznych lub praktycznych kursu oraz uczestniczenie w egzaminie kończącym kurs.

Jednocześnie informujemy, że w czasie całego procesu służymy pomocą i radą. Odpowiadamy na każde pytania i na bieżąco weryfikujemy przesyłane do nas materiały. Nie tylko kontrolujemy, ale przede wszystkim pomagamy w uzyskaniu akredytacji.

 

Dokumenty


Poziomy Europejskich kwalifikacji EQF (2016)

Instruktor Fitness EQF 3 (Zajęcia grupowe przy muzyce) - 2016

Instruktor Siłowni EQF 3 - 2016

Trener Personalny EQF 4 - 2016

REPs Polska Formularz Akredytacyjny (2017)