Rejestr Placówek Akredytowanych

Każda placówka szkoleniowa zarejestrowana w REPs Polska przeszła proces akredytacji, oznaczający, że dana szkoła spełnia międzynarodowe wymogi, tzn. posiada odpowiednią kadrę szkoleniową, prawidłowe programy szkoleniowe, wysokiej jakości materiały szkoleniowe oraz miejsca przeprowadzania kursów, jak również prawidłowo przeprowadza proces weryfikacji trenerów i instruktorów.