Akredytacja Trenerów

Rodzaje akredytacji


GYM INSTRUCTOR (Instruktor Siłowni) EQF Level 3

Aby otrzymać tę akredytację należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej lub przedstawić dyplom ukończenia uczelni wyższej sportowej na poziomie minimum licencjata.

GROUP FITNESS INSTRUCTOR (Instruktor Aerobiku) EQF Level 3

Aby otrzymać tę akredytację należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej.

PILATES TEACHER (Instruktor Pilates) EQF Level 4

Aby otrzymać tę akredytację należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej.

PERSONAL TRAINER  (Trener Personalny) EQF Level 4

Aby otrzymać tę akredytację należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej oraz przedstawić dyplom ukończenia EQF Level 3 Gym Instructor.

MEDICAL PERSONAL TRAINER (Trener Medyczny) EQF Level 5

Aby otrzymać tę akredytację należy spełniać jeden z poniższych warunków:

- przedstawić potwierdzenie z placówki szkoleniowej o nabyciu kwalifikacji medical personal trainer,

- przedstawić z placówki szkoleniowej akredytowanej przez REPs (w dowolnym kraju) certyfikat Personal Trainer wraz z dyplomem ukończenia uczelni wyższej o profilu Fizjoterapia i/lub Rehabilitacja na poziomie przynajmniej licencjata,

- przedstawić z placówki szkoleniowej akredytowanej przez REPs (w dowolnym kraju) certyfikat Personal Trainer wraz z dyplomem ukończenia uczelni wyższej o profilu Dietetyka na poziomie przynajmniej licencjata.

TEACHER (Szkoleniowiec)  EQF Level 5 Aby otrzymać tę akredytację należy przedstawić potwierdzenie z placówki szkoleniowej o nabyciu kwalifikacji szkoleniowca. Każdy szkoleniowiec uczący akredytowanych kursów i kursów CPD ma obowiązek posiadać aktywne konto REPs Polska.

EGZAMIN AKREDYTACYJNY - jest formą potwierdzenia wiedzy Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness w ramach poziomów europejskich kwalifikacji EQF w stosunku do wytycznych ICREPs.

 

CPD Advanced (continuing professional development Advanced)

Kurs „CPD Advanced” jest szczególnym rodzajem kursu, przeznaczonym wyłącznie dla osób, które posiadają uprawnienia Trenera Personalnego na poziomie EQF4. Jest to forma wyższej, zaawansowanej tematycznie edukacji w postaci długich kursów, obejmujących przynajmniej 30 godzin nauki. Kursy CPD Advanced powstały z myślą o potrzebach rynku fitness na wąskie specjalizacje, dla trenerów chcących wyróżniać się i mających skonkretyzowane, ścisłe umiejętności takie jak fizjoterapia, rehabilitacja czy body building. Za każdy kurs CPD Advanced objęty patronatem REPs Polska przyznawane jest 30 pkt CPD.

CPD (continuing professional development) – to system, którego zadaniem jest zachęcenie i skłonienie członków REPs Polska do ciągłego doskonalenia się w różnych dziedzinach fitness. Każdy z naszych instruktorów, trenerów i szkoleniowców, aby utrzymać akredytację REPs Polska – powinien zdobyć 20 punktów CPD w ciągu jednego roku. Gromadzenie punktów CPD odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach organizowanych przez placówki akredytowane, uczestnictwo w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą. W przypadku, gdy członek REPs Polska uzyska więcej aniżeli 20 punktów CPD w ciągu roku, to tylko maksymalnie 10 może być uznane na następny rok członkostwa.  Każdy kurs i wydarzenie objęte patronatem REPs Polska są oznaczone logo z ilością punktów CPD.

Proces akredytacji


Abyśmy mogli potwierdzić Twoje kwalifikacje musisz zostać członkiem naszej organizacji , tzn. zarejestrować się indywidualnie.

Prosimy wejść w zakładkę Trenerzy i Instruktorzy REJESTRACJA i postępować zgodnie z wytycznymi. Rejestracja i założenie indywidualnego konta są całkowicie bezpłatne.

Następnie prosimy załączyć skany swoich dyplomów. Przyznajemy 5 rodzajów akredytacji.

Po pozytywnym zweryfikowaniu dyplomów należy opłacić roczną składkę członkowską zgodnie z obowiązującym cennikiem. Po zaksięgowaniu Twojej składki otrzymasz potwierdzenie uprawnień REPs Polska w języku angielskim. Certyfikat ten będzie honorowany w krajach członkowskich ICREPs Międzynarodowej Federacji Akredytującej Profesjonalne Szkoły Fitness (International Confederation for Registers of Exercise Professionals ).

Egzamin akredytacyjny REPs Polska jest ogólnodostępny dla wszystkich osób, które nie mogą w sposób standardowy otrzymać naszej akredytacji.

Egzaminu akredytacyjnego nie muszą zdawać osoby, które:

- otrzymały dyplom ukończenia kursu w jednej z akredytowanych placówek szkoleniowych i zarejestrowały się w terminie nie dłuższym aniżeli 280 dni od daty wskazanej na dyplomie;

- ukończyły kursy poza granicami Polski i posiadają akredytację REPs jednego z krajów członkowskich ICREPs.

Do egzaminu akredytacyjnego mogą przystąpić osoby, które nie mogły otrzymać akredytacji REPs Polska ponieważ:

- posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce akredytowanej z datą starszą aniżeli 280 dni;

- posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce nieposiadającej akredytacji REPs Polska

(w tym poza granicami Polski);

- posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej o kierunku sportowym w kraju lub zagranicą.

Do egzaminu akredytacyjnego nie mogą przystąpić osoby, które:

- nie posiadają dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness i/lub ukończenia uczelni wyższej o kierunku sportowym;

- ukończyły kurs Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness w trybie on-line;

- ukończyły kurs Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness w placówce szkoleniowej nieakceptowanej przez REPs Polska;

- posiadają dyplomy starsze aniżeli 7 lat.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

Zarejestruj się na stronie REPs Polska. Wejdź w zakładkę „akredytacja” i zaznacz „egzamin”. Załącz swoje dyplomy i dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness.

Upewnij się, że poprawnie wpisałeś wszystkie swoje dane.

Zadbaj o dobre łącze internetowe, ponieważ część teoretyczna egzaminu będzie odbywała się on-line.

W przeciągu 24 godzin od momentu rejestracji otrzymasz od nas informacje niezbędne, aby przystąpić do egzaminu.

Od momentu rejestracji masz 7 dni na przystąpienie do egzaminu.

 

Egzamin akredytacyjny REPs Polska składa się z 2 części:

część 1 teoria

Egzamin z teorii (część 1) składa się z dwóch testów: 50 pytań dotyczących anatomii i fizjologii oraz 30 pytań z wiedzy o zawodzie Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness. Oba testy są jednokrotnego wyboru.

Musisz odpowiedzieć na pytanie, aby móc przejść do pytania kolejnego.

Masz 45 min. na ukończenie testu.

Do egzaminu z teorii możesz przystąpić 2 razy w odstępie nie krótszym aniżeli 30 dni – jest to czas, który potrzebujesz na uzupełnienie swojej wiedzy.

Po dwóch nieudanych próbach, aby uzyskać akredytację REPs Polska, będziesz musiał raz jeszcze odbyć kurs Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness w jednej z akredytowanych placówek szkoleniowych.

część 2 praktyka

Egzamin z praktyki (część 2) możliwy jest tylko po pozytywnym ukończeniu egzaminu teoretycznego.

Egzamin praktyczny można zdawać w jednym z dwóch poniższych wariantów:

- on-line: poprosimy Cię o nagranie video według otrzymanych od nas wytycznych, na którym pokażesz nam jak trenujesz z klientem;

- osobiście: będziesz mógł przystąpić do egzaminu w jednej z placówek szkoleniowych posiadających akredytację REPs Polska.

Do egzaminu z praktyki możesz przystąpić tylko 1 raz.

Po jednej nieudanej próbie, aby uzyskać akredytację REPs Polska, będziesz musiał raz jeszcze odbyć kurs Trenera Personalnego i/lub Instruktora Fitness w jednej z akredytowanych placówek szkoleniowych.

Cenimy i wspieramy ciągły rozwój osobisty oraz stałe podnoszenie kwalifikacji, dlatego przedłużenie akredytacji na kolejny rok możliwe będzie dla Instruktorów na bieżąco doszkalających się na tzw. szkoleniach krótkich CPD.