Akredytacja Trenerów

REPs Polska Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness

REPs Polska jest jedynym systemem rejestrującym na terenie Polski, który potwierdza kwalifikacje i kompetencje trenerów, instruktorów i szkoleniowców w branży fitness (tzw. fitness professionals).

Rejestracji w REPs Polska podlegają:

 • placówki szkoleniowe
 • szkoleniowcy
 • trenerzy
 • instruktorzy

Działamy na zasadach stowarzyszenia (organizacja non-profit), na podstawie współpracy i członkostwa w organizacji ICREPs (The International Confederation of Registers for Exercise Professionals - icreps.org), nasze standardy są potwierdzone przez EOSE (European Observatoire of Sport and Employmenteose.org - międzynarodową organizację działającą na rzecz rozwoju sportu i rekreacji) oraz jesteśmy członkiem World Active, inicjatywy mającej na celu utworzenie międzynarodowej platformy dla sektora fitness (world-active.com).

Cel działania REPs Polska

Dążymy do rozwoju branży fitness w oparciu o jakość, wiedzę, kompetencje i kwalifikacje. Trenerzy, instruktorzy i szkoleniowcy zarejestrowani w REPs Polska to specjaliści z kwalifikacjami potwierdzonymi dyplomami, a także ludzie pełni pasji do tego, co robią. Do REPs Polska dołączają wyłącznie osoby, których wiedza została poparta ukończonym szkoleniem oraz egzaminem teoretycznym i praktycznym. Weryfikujemy kwalifikacje, dlatego mamy pewność, że w REPs Polska są trenerzy i instruktorzy, których można obdarzyć zaufaniem jeśli chodzi o zdrowie, wiedzę i pasję. 

Jesteśmy świadomi, że jakość wynika z wiedzy i doświadczenia. W branży, w której najistotniejsze powinno być zdrowie klienta, doszkalanie się jest priorytetem.

REPs Polska posiada system CPD (Continuous Professional Development), którego zadaniem jest zmotywowanie i zachęcenie trenerów i instruktorów do nieustannego rozwoju i doskonalenia się w różnych dziedzinach fitness. Wiemy, że nasi trenerzy i instruktorzy stale poszerzają swoją wiedzę, ponieważ system CPD pozwala nam na monitorowanie całego procesu. 

System CPD to również narzędzie, które umożliwia dostosować programy szkoleń do indywidualnych potrzeb trenerów, instruktorów oraz potrzeb klientów na rynku fitness. Z tego powodu współpracujemy z placówkami szkoleniowymi, świadczącymi kursy i szkolenia spełniające międzynarodowe standardy.

Razem tworzymy profesjonalną i kompetentną grupę trenerów, instruktorów, szkoleniowców i szkół, która ma na celu ciągłe podnoszenie standardów branży fitness, promowanie zdrowego stylu życia i zaspokajanie potrzeb świadomych klientów.

Standardy REPs Polska

REPs Polska potwierdza kwalifikacje:

 • GROUP FITNESS INSTRUCTOR (Instruktor Zajęć Grupowych) EQF Level 3
 • GYM INSTRUCTOR (Instruktor Siłowni) EQF Level 3
 • PERSONAL TRAINER  (Trener Personalny) EQF Level 4
 • MAT PILATES INSTRUCTOR (Instruktor Pilates) EQF Level 4
 • YOGA FITNESS (Instruktor Jogi w Fitnessie) EQF Level 4
 • SENIOR SPECIALIST (Aktywny Senior) EQF Level 4
 • SPECIALIST IN THE FITNESS INDUSTRY (Specjalista w branży fitness) na poziomie EQF Level 5.
 • MEDICAL PT - MOVEMENT THERAPY TRAINER (Trener Medyczny Terapia Ruchem) EQF Level 5
 • MEDICAL PT - Nutritional Therapy Practitioner (Trener Medyczny Dietetyka) EQF Level 5
 • MEDICAL PT - Mental Health Trainer (Trener Medyczny Psychologia) EQF Level 5
 • TEACHER REPs (Szkoleniowiec REPs) EQF Level 5
 • EXAMINER REPs (Egzaminator REPs)  EQF Level 6

 

GROUP FITNESS INSTRUCTOR (Instruktor Zajęć Grupowych) EQF Level 3

Kompetencje i umiejętności Instruktora Zajęć Grupowych

To kwalifikacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do samodzielnego planowania i prowadzenia grupowych zajęć z fitnessu przy muzyce bądź z wykorzystaniem muzyki o różnej intensywności i poziomie trudności, dostosowanych do uczestników w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i potrzebach.

Instruktor Zajęć Grupowych potrafi tworzyć konspekty zajęć, dostosowując je do celów, potrzeb, umiejętności i możliwości uczestników. Prezentuje poziom sprawności fizycznej, który pozwala na poprawne demonstrowanie ćwiczeń. Instruktor jest odpowiedzialny za przebieg zajęć i samopoczucie uczestników. Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy pojawiające się w trakcie zajęć, wynikające np. ze zróżnicowania celów i potrzeb uczestników, a także zróżnicowanego poziomu ich umiejętności technicznych oraz sprawności fizycznej. Promuje aktywność fizyczną, prowadząc działania edukacyjno-informacyjne oraz poprzez własną postawę.

Instruktor potrafi prowadzić ćwiczenia grupowe opierające się na dwóch głównych poziomach – jako odtworzenie choreografii, co oznacza, że ​​instruktor może nauczyć się zajęc zaprojektowanych przez kogoś innego lub własna choreografia, co oznacza, że ​​instruktor potrafi i może zaprojektować własną klasę. Na tym poziomie instruktorzy nie tworzą indywidualnych programów ćwiczeń, jak również nie udzielają porad dotyczących ćwiczeń na siłowni. 

 

Instruktor Zajęć Grupowych wpisany do rejestru REPs Polska odbył minimum 120-godzinne szkolenie (minimum 80 godzin praktyki i 40 godzin teorii), zdał egzamin teoretyczny z anatomii i fizjologii, egzamin teoretyczny ze znajomości zawodu przeprowadzony przez REPs Polska oraz egzamin praktyczny trwający 60 minut przeprowadzony przez Egzaminatora REPs Polska lub właściwego egzaminatora akredytowanej placówki szkoleniowej. Instruktor Zajęć Grupowych może prowadzić specjalistyczne zajęcia grupowe (z muzyką lub bez), ale umiejętności do ich prowadzenia musi potwierdzić certyfikatem ukończenia stosownego kursu (kursy CPD).

 

Sposób weryfikacji

Aby otrzymać potwierdzenie kwalifikacji na tym poziomie, należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej wraz z wewnętrznym egzaminem teoretycznym REPs Polska. W przypadku ukończenia kursu w placówce, która nie posiada akredytacji REPs Polska wymagane jest również zdanie egzaminu praktycznego REPs Polska.

Rejestr Indywidualnych Trenerów i Instruktorów

Dodatkowe wymagania dla członków REPs z kwalifikacją GROUP FITNESS INSTRUCTOR (Instruktor Zajęć Grupowych) EQF Level 3

Aby utrzymać akredytację w REPs Polska, należy wyrazić taką chęć, opłacając roczną składkę członkowską, jak również należy skompletować w ciągu roku 20 punktów CPD. Gromadzenie punktów CPD odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach krótkich, doszkalających (CPD) i/lub udział w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą.

 

GYM INSTRUCTOR (Instruktor Siłowni) EQF Level 3

Kompetencje i umiejętności Instruktor Siłowni

To kwalifikacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do pracy w klubie fitness w charakterze Instruktora Siłowni. Jest to osoba, która wprowadza klientów, udziela instrukcji w obsłudze sprzętu i wolnych ciężarów w siłowni. Wyjaśnia różnicę pomiędzy zajęciami na siłowni (małe grupy, zajęcia bez muzyki), a zajęciami grupowymi prowadzonymi przez Instruktorów Zajęć Grupowych (przy muzyce, na sali fitness), jak również wyjaśnia klientowi rolę Trenera Personalnego oraz potrafi wskazać takiego trenera w swoim klubie. Instruktor Siłowni demonstruje sposób wykonywania ćwiczeń, potrafi wyjaśnić technikę ćwiczeń, objaśnia funkcjonowanie maszyn i sprzętu, wskazuje miejsca przeznaczone do treningu funkcjonalnego, treningu obwodowego i treningu rozciągającego. Instruktor Siłowni doradza klientowi wyłącznie w zakresie prostego treningu w bieżącej chwili, bez tworzenia indywidualnych programów treningowych i bez udzielania porad z innych dziedzin. 

Instruktor siłowni wpisany do rejestru REPs Polska odbył minimum 100-godzinne szkolenie (minimum 60 godzin praktyki i 40 godzin teorii), zdał egzamin teoretyczny z anatomii i fizjologii, egzamin teoretyczny ze znajomości zawodu przeprowadzony przez REPs Polska oraz egzamin praktyczny trwający 60 minut przeprowadzony przez Egzaminatora REPs Polska lub właściwego egzaminatora akredytowanej placówki szkoleniowej oraz odbył 10-godzinne praktyki w klubie fitness. Instruktor Siłowni może prowadzić specjalistyczne zajęcia grupowe, ale umiejętności do ich prowadzenia musi potwierdzić certyfikatem ukończenia stosownego kursu (kursy CPD).

Sposób weryfikacji

Aby otrzymać tę akredytację, należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej lub przedstawić dyplom ukończenia uczelni wyższej sportowej na poziomie minimum licencjatu. Do rejestracji uprawnia również zdanie egzaminu REPs Polska.

Rejestr Indywidualnych Trenerów i Instruktorów

Dodatkowe wymagania dla członków REPs z kwalifikacją GYM INSTRUCTOR (Instruktor Siłowni) EQF Level 3

Aby utrzymać akredytację w REPs Polska, należy wyrazić taką chęć, opłacając roczną składkę członkowską, jak również należy skompletować w ciągu roku 20 punktów CPD. Gromadzenie punktów CPD odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach krótkich, doszkalających (CPD) i/lub udział w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą.

 

PERSONAL TRAINER  (Trener Personalny) EQF Level 4

Kompetencje i umiejętności Trenera Personalnego

To kwalifikacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do prowadzenia procesu treningu personalnego osób, które chcą rozwinąć i utrzymać dobrą formę fizyczną, schudnąć i wymodelować sylwetkę. Trener Personalny pracuje z osobami dorosłymi, pozornie zdrowymi, o niskiej grupie ryzyka, nie wkraczając w kompetencje specjalistów - lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów itp. Trener Personalny przygotowuje plan, organizuje proces treningowy i prowadzi jednostki treningowe oraz na bieżąco dokonuje oceny i analizy przebiegu i wyników treningu. Wspomaga uczestników w osiąganiu założonych celów treningowych, stosując techniki motywacyjne. Trener Personalny przeprowadza efektywny i bezpieczny proces treningowy, biorąc odpowiedzialność za kondycję zdrowotną osób uczestniczących w treningu. Wdraża uczestników do prozdrowotnego stylu życia. Podejmowane czynności wykonuje w oparciu o rozległą wiedzę dotyczącą zasad teorii i metodyki treningu oraz podstaw funkcjonowania człowieka. Trener Personalny stale doskonali i rozwija swoje kompetencje w oparciu o trendy, osiągnięcia metodyczne i naukowe w treningu fitness. Trener Personalny wykonuje swój zawód zarówno w ramach podejmowanego zatrudnienia, jak i własnej działalności gospodarczej. 

Trener Personalny wpisany do rejestru REPs Polska odbył minimum 120-godzinne szkolenie (minimum 80 godzin praktyki i 40 godzin teorii), zdał egzamin teoretyczny z anatomii i fizjologii, egzamin teoretyczny ze znajomości zawodu oraz egzamin praktyczny trwający 60 minut, przeprowadzony przez Egzaminatora REPs Polska lub właściwego egzaminatora akredytowanej placówki szkoleniowej. Trener Personalny może prowadzić specjalistyczne treningi, ale umiejętności do ich prowadzenia musi potwierdzić certyfikatem ukończenia stosownego kursu (kursy CPD).

Sposób weryfikacji

Aby otrzymać tę akredytację, należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej oraz przedstawić dyplom ukończenia EQF Level 3 Gym Instructor (warunek konieczny). Do rejestracji uprawnia również zdanie egzaminu REPs Polska.

Rejestr Indywidualnych Trenerów i Instruktorów

Dodatkowe wymagania dla członków REPs z kwalifikacją PERSONAL TRAINER  (Trener Personalny) EQF Level 4

Aby utrzymać akredytację w REPs Polska, należy wyrazić taką chęć, opłacając roczną składkę członkowską, jak również należy skompletować w ciągu roku 20 punktów CPD. Gromadzenie punktów CPD odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach krótkich, doszkalających (CPD) i/lub udział w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą.

 

 

PILATES INSTRUCTOR (Instruktor Pilates) EQF Level 4

Kompetencje i umiejętności Instruktora Pilates

To kwalifikacji potwierdzająca przygotowanie zawodowe do prowadzenia treningu w oparciu o znajomość technik i ćwiczeń pilates. Instruktor Pilates pracuje z osobami chcącymi rozwinąć i poprawić pracę mięśni głębokich, elastyczność ciała oraz koordynację ruchową. Posiada umiejętności w kierowaniu grupą i potrafi zapewnić bezpieczny i efektywny trening. Instruktor Pilates cechuje się empatią i łatwością w nawiązywaniu kontaktów. 

 

Każda osoba, która została wpisana do rejestru i otrzymała potwierdzenie w postaci certyfikatu REPs Polska, odbyła minimum 120-godzinne szkolenie (minimum 80 godzin praktyki i 40 godzin teorii), zdała egzamin teoretyczny z anatomii i fizjologii, egzamin teoretyczny ze znajomości zawodu oraz egzamin praktyczny trwający 60 minut przeprowadzony przez właściwego egzaminatora akredytowanej placówki szkoleniowej. Kurs Instruktora Pilates na poziomie EQF level 4 obejmuje ćwiczenia z wykorzystaniem mat, stosując 32 podstawowe ćwiczenia wraz z ich rozszerzeniami o progresję i regresję. Kurs zawiera również zagadnienia dotyczące modeli kontroli ruchu, dysfunkcji, upośledzenia oraz bólu i zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Instruktor Pilates może prowadzić specjalistyczne treningi, ale umiejętności do ich prowadzenia musi potwierdzić certyfikatem ukończenia stosownego kursu (kursy CPD).

 

Sposób weryfikacji

Aby otrzymać tę akredytację, należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w placówce szkoleniowej w Polsce lub za granicą. Kurs musi zawierać minimum 80 godzin praktyki i 40 godzin teorii.

Rejestr Indywidualnych Trenerów i Instruktorów

Dodatkowe wymagania dla członków REPs z kwalifikacją PILATES INSTRUCTOR (Instruktor Pilates) EQF Level 4

Aby utrzymać akredytację w REPs Polska, należy wyrazić taką chęć, opłacając roczną składkę członkowską, jak również należy skompletować w ciągu roku 20 punktów CPD. Gromadzenie punktów CPD odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach krótkich, doszkalających (CPD) i/lub udział w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą.

 

Instruktor Jogi w Fitnessie (Yoga in Fitness Instructor) EQF Level 4

Kompetencje i umiejętności Instruktora Jogi w Fitnessie

To kwalifikacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do samodzielnego planowania i prowadzenia grupowych zajęć z jogi w klubach fitness, dostosowanych do uczestników o różnym poziomie zaawansowania i zróżnicowanych potrzebach.

Instruktor Jogi w Fitnessie potrafi tworzyć konspekty zajęć, dostosowując je do celów, potrzeb, umiejętności i możliwości uczestników. Prezentuje poziom sprawności fizycznej i techniki, który pozwala na poprawne demonstrowanie asan. Instruktor jest odpowiedzialny za przebieg zajęć i samopoczucie uczestników. Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy pojawiające się w trakcie zajęć, wynikające np. ze zróżnicowania celów i potrzeb uczestników, a także zróżnicowanego poziomu ich umiejętności technicznych oraz sprawności fizycznej. Promuje zdrowy styl życia, prowadząc działania edukacyjno-informacyjne oraz poprzez własną postawę.

Instruktor potrafi prowadzić zajęcia grupowe opierające się na różnych stylach jogi, takich jak hatha joga, vinyasa joga, yin joga, power yoga, joga dla kręgosłupa, joga restoratywna. Potrafi adaptować ćwiczenia do indywidualnych potrzeb uczestników, udzielając porad dotyczących intensywności treningu i progresji. Na tym poziomie instruktorzy nie tworzą indywidualnych programów ćwiczeń, ale mogą prowadzić dedykowane kursy i warsztaty jogi.

Instruktor Jogi w Fitnessie wpisany do rejestru REPs Polska odbył minimum 64-godzinne szkolenie (minimum 40 godzin praktyki i 24 godzin teorii), zdał egzamin teoretyczny z anatomii i fizjologii, egzamin teoretyczny ze znajomości jogi w kontekście fitness przeprowadzony przez REPs Polska oraz egzamin praktyczny trwający 30 minut przeprowadzony przez Egzaminatora REPs Polska lub właściwego egzaminatora akredytowanej placówki szkoleniowej. Instruktor Jogi w Fitnessie może prowadzić specjalistyczne zajęcia grupowe, ale umiejętności do ich prowadzenia musi potwierdzić certyfikatem ukończenia stosownego kursu (lub kursów CPD łączna liczba punktów 64).

Sposób weryfikacji

Aby otrzymać potwierdzenie kwalifikacji na tym poziomie, należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej wraz z wewnętrznym egzaminem teoretycznym REPs Polska. W przypadku ukończenia kursu w placówce, która nie posiada akredytacji REPs Polska, wymagane jest również zdanie egzaminu praktycznego REPs Polska.

Rejestr Indywidualnych Trenerów i Instruktorów

Dodatkowe wymagania dla członków REPs z kwalifikacją INSTRUKTOR JOGI W FITNESSIE (Yoga in Fitness Instructor) EQF Level 4

Aby utrzymać akredytację w REPs Polska, należy wyrazić taką chęć, opłacając roczną składkę członkowską, jak również należy skompletować w ciągu roku 20 punktów CPD. Gromadzenie punktów CPD odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach krótkich, doszkalających (CPD) i/lub udział w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą.

 

SPECIALIST IN THE FITNESS INDUSTRY (Specjalista w branży fitness) na poziomie EQF Level 5.

Kursy specjalistyczne w branży fitness i wellness dają możliwość rozwinięcia wiedzy i umiejętności w konkretnej dziedzinie, specjalizacji. Z uwagi na specyficzny charakter takich kursów, bazujący na wiedzy w konkretnej dziedzinie, kurs specjalistyczny potwierdzany jest przez REPs Polska w zakresie standardów, natomiast odpowiedzialność za zawartość merytoryczną kursu specjalistycznego ponosi placówka szkoleniowa. Po ukończeniu kursu specjalistycznego, absolwenci otrzymują certyfikat/dyplom potwierdzający zdobytą specjalizację, nadaną przez placówkę szkoleniową, prowadzącą dany kurs. Na podstawie dyplomu uzyskanego na kursie specjalistycznym, absolwent może zarejestrować się w REPs Polska. Jeżeli dana specjalizacja wymaga rejestracji również w innych organizacjach, to absolwent powinien, niezależnie od akredytacji REPs Polska,  zarejestrować się również w tych organizacjach.

 

Kwalifikacja Trenera Medycznego REPs Polska 

Jest ona rozróżniana na trzy kategorie i obejmuje pracę z klientem indywidualnym w trzech obszarach:

 • Trener Medyczny Terapia Ruchem EQF Level 5

 • Trener Medyczny Dietetyka EQF Level 5

 • Trener Medyczny Psychologia EQF Level 5

 

MEDICAL PT - MOVEMENT THERAPY TRAINER (Trener Medyczny Terapia Ruchem) EQF Level 5

Kompetencje i umiejętności Trenera Medycznego Ruch

To kwalifikacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do pracy z osobami posiadającymi problemy zdrowotne w obszarze kondycji fizycznej. Trener Medyczny Ruch posiada wszystkie umiejętności Trenera Personalnego oraz dodatkowo umiejętności zdobyte na specjalistycznych kierunkach studiów, jak: fizjoterapia, rehabilitacja, ortopedia itp. Trener Medyczny Ruch potrafi ocenić stan zdrowia klienta, przeprowadzając wnikliwą diagnostykę aparatu ruchu. Planuje program treningowy z uwzględnieniem aspektów medycznych, kondycji klienta i rodzaju schorzenia. Potrafi trenować osoby z zaburzeniami wad postawy lub dysfunkcjami aparatu ruchu, a także osoby po przebytych urazach lub operacjach ortopedycznych, które wcześniej odbyły rehabilitacje.

 

Sposób weryfikacji

Aby otrzymać tę akredytację, należy posiadać kwalifikacje Trenera Personalnego potwierdzone przez REPs Polska oraz należy przedstawić dyplom ukończenia uczelni wyższej o profilu Fizjoterapia i/lub Rehabilitacja i/lub Terapia Ruchowa, przynajmniej na poziomie licencjatu. Do posiadania tej kwalifikacji uprawnia również ukończenie kursu (minimum 220 godzin) łączącego dwie specjalizacje: Terapeuty i Trenera Personalnego i/lub ukończenie kursu masażu (minimum 180 godzin).

Rejestr Indywidualnych Trenerów i Instruktorów

Dodatkowe wymagania dla członków REPs z kwalifikacją MOVEMENT THERAPY TRAINER (Trener Medyczny Ruch) EQF Level 5

Aby utrzymać akredytację w REPs Polska, należy wyrazić taką chęć, opłacając roczną składkę członkowską, jak również należy skompletować w ciągu roku 20 punktów CPD. Gromadzenie punktów CPD odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach krótkich, doszkalających (CPD) i/lub udział w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą.

 

MEDICAL PT - Nutritional Therapy Practitioner (Trener Medyczny Dietetyka) EQF Level 5

Kompetencje i umiejętności Trenera Medycznego Dietetyka

To kwalifikacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do pracy z osobami posiadającymi problemy zdrowotne w obszarze odżywiania. Trener Medyczny Dietetyka posiada wszystkie umiejętności Trenera Personalnego oraz dodatkowo umiejętności zdobyte na specjalistycznych kierunkach studiów, jak dietetyka czy technologia żywienia człowieka. Trener Medyczny Dietetyka potrafi ocenić stan zdrowia klienta, przeprowadzając wnikliwą diagnostykę sposobu odżywiania, planuje program treningowy z uwzględnieniem aspektów dietetycznych, kondycji klienta i rodzaju schorzenia. Potrafi trenować osoby z zaburzeniami odżywiania, w tym z nadwagą, otyłością, cukrzycą i nadciśnieniem oraz stosować praktyki żywieniowe w zależności od stanów chorobowych klientów. Wspomaga proces zdrowienia poprzez monitorowanie jadłospisów oraz indywidualne porady dotyczące ćwiczeń fizycznych. 

Sposób weryfikacji

Aby otrzymać tę akredytację, należy posiadać kwalifikacje Trenera Personalnego, potwierdzone przez REPs Polska oraz należy przedstawić dyplom ukończenia uczelni wyższej o profilu dietetyka i/lub technologia żywienia człowieka, na poziomie przynajmniej licencjatu. Do posiadania tej kwalifikacji uprawnia również ukończenie kursu (minimum 220 godzin) łączącego dwie specjalizacje: Dietetyka i Trenera Personalnego.

Rejestr Indywidualnych Trenerów i Instruktorów

Dodatkowe wymagania dla członków REPs z kwalifikacją Nutritional Therapy Practitioner (Trener Medyczny Dietetyka) EQF Level 5

Aby utrzymać akredytację w REPs Polska należy wyrazić taką chęć opłacając roczną składkę członkowską, jak również należy skompletować w ciągu roku 20 punktów CPD. Gromadzenie punktów CPD odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach krótkich, doszkalających (CPD) i/lub udział w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą.

 

MEDICAL PT - Mental Health Trainer (Trener Medyczny Psychologia) EQF Level 5

Kompetencje i umiejętności Trenera Medycznego Psychologia

Posiadanie tej kwalifikacji potwierdza przygotowanie zawodowe do pracy z osobami posiadającymi problemy zdrowotne w obszarze zdrowia psychicznego. Trener Medyczny Psychologia posiada wszystkie umiejętności Trenera Personalnego oraz dodatkowo umiejętności zdobyte na specjalistycznych kierunkach studiów takich jak: psychologia, psychiatria, doradztwo i coaching. Trener Medyczny Psychologia potrafi ocenić stan zdrowia klienta przeprowadzając wnikliwą diagnostykę i na jej podstawie stosuje narzędzia pomagające w rozwiązaniu trudności przystosowawczych. Potrafi trenować osoby z zaburzeniami stresu, motywacji, apatii, stanami depresyjnymi, nerwicą i zaburzeniami or]odżywiania jak np. anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie. Wspomaga proces zdrowienia poprzez monitorowanie zachowań oraz indywidualne porady terapeutyczne dotyczące ćwiczeń fizycznych.

Sposób weryfikacji

Aby otrzymać tę akredytację, należy posiadać kwalifikacje Trenera Personalnego, potwierdzone przez REPs Polska oraz należy przedstawić dyplom ukończenia uczelni wyższej o profilu psychologia, psychiatria lub doradztwo i coaching na poziomie przynajmniej licencjatu. Do posiadania tej kwalifikacji uprawnia również ukończenie kursu (minimum 220 godzin) łączącego dwie specjalizacje: Psychologii i Trenera Personalnego.

Rejestr Indywidualnych Trenerów i Instruktorów

Dodatkowe wymagania dla członków REPs z kwalifikacją Mental Health Trainer (Trener Medyczny Psychologia) EQF Level 5

Aby utrzymać akredytację w REPs Polska, należy wyrazić taką chęć, opłacając roczną składkę członkowską, jak również należy skompletować w ciągu roku 20 punktów CPD. Gromadzenie punktów CPD odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach krótkich, doszkalających (CPD) i/lub udział w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą.

 

TEACHER REPs (Szkoleniowiec REPs) EQF Level 5

Kompetencje i umiejętności Szkoleniowca

Szkoleniowiec posiada udokumentowaną wiedzę merytoryczną, potrafi na jej podstawie opracować materiały dydaktyczne, posiada ogólne kompetencje językowe, podstawy zasad pedagogiki oraz umiejętności interpersonalne. Szkoleniowiec potrafi również dokonać weryfikacji przekazanej wiedzy. Jest odpowiedzialny za organizację, prowadzenie kursów, bezpieczeństwo uczestników i przekazywaną wiedzę merytoryczną. Zadaniem Szkoleniowca jest dostarczanie wiedzy na rynek fitness poprzez różnorodne kursy, szkolenia, warsztaty, wystąpienia na konferencjach itp. Szkoleniowiec zna i przestrzega Kodeks etyki (Kodeks etyki REPs Polska), który zobowiązuje do zachowania uczciwości, lojalności oraz przekazywania rzetelnych informacji. Poprzez przestrzeganie Kodeksu etycznego, Szkoleniowiec buduje wiarygodność oraz zaufanie zarówno u swoich klientów, jak i w społeczności branżowej. Szkoleniowiec rozumie potrzebę ciągłego doszkalania się, stale aktualizuje swoje umiejętności oraz polega na sprawdzonych źródłach wiedzy. Dla Szkoleniowca najważniejszą wartością jest jak najwyższa jakość prowadzonych zajęć, oparta na wartościowych informacjach, profesjonalnym podejściu i wysokiej merytoryce bazującej na najnowszych zdobyczach nauki. Szkoleniowiec potrafi zachęcić do doszkalania się i rozwoju na każdym etapie pracy trenera i instruktora poprzez promocję systemu CPD, w tym m.in. poprzez tworzenie własnych akredytowanych kursów, szkoleń i warsztatów.

Sposób weryfikacji

Aby otrzymać tę akredytację, należy przedstawić certyfikat REPs Polska poprzedzony weryfikacją. Do weryfikacji uprawnia ukończenie kursu dla Szkoleniowców (minimum 200 godzin) lub dyplomu ukończenia uczelni wyższej o profilu pedagogicznym. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie doświadczenia zawodowego w branży fitness (minimum 5 lat).

Dodatkowe wymagania dla członków REPs z kwalifikacją TEACHER REPs (Szkoleniowiec REPs) EQF Level 5

Aby utrzymać akredytację w REPs Polska, należy wyrazić taką chęć, opłacając roczną składkę członkowską, jak również należy prowadzić szkolenie CPD (minimum 3 edycje) lub wystąpić w roli prelegenta na konferencjach, konwencjach, sympozjach, itp - w Polsce lub za granicą (minimum 3 wydarzenia). 

 

EXAMINER REPs (Egzaminator REPs)  EQF Level 6

Kompetencje i umiejętności Egzaminatora 

Egzaminator potrafi zweryfikować i potwierdzić wiedzę instruktorów i trenerów w odniesieniu do międzynarodowych standardów wyznaczonych dla branży fitness przez organizację ICREPs. Wykazuje się znajomością standardów i wytycznych dla właściwej kwalifikacji oraz potrafi wyegzekwować i ocenić wiedzę na ich podstawie. Egzaminator przyznając kwalifikację, gwarantuje bezstronność, uczciwość oraz rzetelność w ocenie i poświadcza, że przeegzaminowana osoba z wynikiem pozytywnym spełnia warunki konieczne do pracy w zawodzie instruktora lub trenera. 

Sposób weryfikacji

Aby otrzymać tę akredytację, należy posiadać jedną ze specjalizacji na poziomie EQF level 5, należy ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie w REPs Polska (minimum 8 godzin), posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zawodu trenera i/lub instruktora (minimum 5 lat) oraz przeprowadzić 2 egzaminy próbne. Kwalifikację Egzaminatora można uzyskać w dwóch dziedzinach: Examiner REPs Group Fitness Instructor – potwierdza kwalifikacje dla GROUP FITNESS INSTRUCTOR (Instruktor Zajęć Grupowych) EQF Level 3 oraz Examiner REPs GYM Instructor & Personal Trainer – potwierdza kwalifikacje dla GYM INSTRUCTOR (Instruktor Siłowni) EQF Level 3 i PERSONAL TRAINER  (Trener Personalny) EQF Level 4.

Dodatkowe wymagania dla członków REPs z kwalifikacją EXAMINER REPs (Egzaminator REPs)  EQF Level 6

Aby utrzymać akredytację w REPs Polska, należy wyrazić taką chęć, opłacając roczną składkę członkowską, jak również należy przeprowadzić minimum 10 egzaminów w ciągu roku kalendarzowego.

REPs Polska stosuje system CPD (Continuing Professional Development), którego zadaniem jest zmotywowanie i zachęcenie członków REPs Polska do nieustannego rozwoju i doskonalenia się w różnych dziedzinach fitness. Każdy z naszych instruktorów, trenerów i szkoleniowców, aby utrzymać akredytację REPs Polska, powinien zdobyć 20 punktów CPD w ciągu jednego roku. Punkty CPD przyznawane są za uczestnictwo w kursach organizowanych przez placówki akredytowane, szkolenia organizowane przez Szkoleniowców REPs oraz uczestnictwo w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą. 

Trenerzy i instruktorzy z akredytacją REPs i doświadczeniem zawodowym (minimum 5 lat) mogą ubiegać się o wpis swojego autorskiego szkolenia/kursu do rejestru REPs Polska.

https://repspolska.pl/szkolenia-cpd

Lista umiejętności dla kursów CPD:

 • Aerobics / Choreography
 • Aerobox / Boxing / Piloxing
 • Aqua CPD
 • Bodybuilding / Body shaping
 • Boot Camp / Outdoor
 • Bosu / Stability discs
 • Business Fitness
 • Calisthenics
 • Cross Training / CrossFit
 • Fascia Training
 • First Aid
 • Fit Ball and Oval Ball
 • Fitness Barbell Training
 • Fitness Conferences
 • Fitness Conventions
 • Fitness Workshops
 • Foamrolling / Trigger Points
 • Functional Training
 • HIIT High Intensity
 • Indoor Cycling / Spinning
 • Kettlebells
 • Kids Trainer
 • Les Mills Instructor
 • Manual Therapy
 • Mobility
 • Neuro Training
 • Nutrition CPD
 • Pilates CPD
 • Posture Correction
 • Practical Medicine
 • Prenatal & Postnatal
 • Psychology CPD
 • Resistance Band
 • Senior Citizen Trainer
 • Specialized Courses CPD
 • Step
 • Strengthening
 • Stretching
 • Suspension Training
 • Teen Trainer
 • Theoretical Fitness
 • Trampoline
 • Weight Loss / Obesity
 • Yoga CPD
 • Zumba Instructor

 

Potwierdzenie kwalifikacji REPs Polska poprzedza proces akredytacji

Abyśmy mogli potwierdzić kwalifikacje, należy zostać członkiem naszej organizacji , poprzez indywidualną rejestrację. W tym celu trzeba:

- wejść na stronę REPs Polska (https://repspolska.pl), a następnie przejść do zakładki Trenerzy i Instruktorzy (https://repspolska.pl/rejestr-indywidualnych-trenerow-i-instruktorow) i kliknąć „Zarejestruj się”. Po otwarciu formularza zgłoszeniowego, należy postępować zgodnie z wytycznymi

- utworzyć konto

- zalogować się do swojego profilu

- wejść w zakładkę "akredytacja"

- zaznaczyć swoją kwalifikację

- dodać pliki, czyli skany swoich dyplomów potwierdzające zaznaczoną kwalifikację

- kliknąć "wyślij"

 

Rejestracja i założenie indywidualnego konta są całkowicie bezpłatne. Decyzja o przyznaniu akredytacji lub nieuznaniu dyplomów, wraz z uzasadnieniem, wysyłana jest osobnym mailem. Po uzyskaniu akredytacji, osoba zostaje poproszona o opłacenie rocznej składki członkowskiej. Opłacenie składki skutkuje pełną aktywacją konta (widocznym profilem na stronie REPs Polska). Po zaksięgowaniu składki, członek REPs Polska otrzymuje potwierdzenie uprawnień w języku angielskim. Certyfikat ten jest honorowany w krajach członkowskich ICREPs. Brak opłaconej składki i/lub nieuzyskanie limitu 20 punktów CPD w ciągu roku skutkuje utratą potwierdzenia kwalifikacji REPs Polska oraz usunięciem profilu na stronie REPs Polska.

 

PROCES EGZAMINACYJNY REPs Polska

Egzamin akredytacyjny REPs Polska jest ogólnodostępny dla wszystkich osób, które nie mogą w sposób standardowy otrzymać akredytacji, tzn.:

- osoby, które posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce akredytowanej z datą starszą niż 6 miesięcy;

- osoby, które posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce nieposiadającej akredytacji REPs Polska (w tym poza granicami Polski);

- osoby, które posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej o kierunku sportowym w kraju lub zagranicą.

Możliwość przystąpienia do Egzaminu REPs Polska rozpatrywana jest indywidualnie, po złożeniu wniosku o egzamin.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O EGZAMIN REPs POLSKA?

 

 • Zaloguj się do swojego profilu na stronie REPs Polska i wejdź w zakładkę EGZAMIN.

 • W części „Złóż wniosek o egzamin” opuść nazwę placówki szkoleniowej (nie wybieraj jej z listy) i poniżej wpisz ręcznie nazwę szkoły, w której ukończyłeś kurs. 

 • Następnie wybierz rodzaj egzaminu i kliknij „Wyślij”.

System automatycznie wygeneruje na Twoim profilu płatność za egzamin w wysokości 150 zł. Po dokonaniu przelewu, Twój wniosek o egzamin zostanie rozpatrzony w przeciągu 2 dni roboczych.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY

Po rozpatrzeniu wniosku i zaksięgowaniu płatności, otrzymasz wiadomość drogą mailową z 2 linkami do egzaminów teoretycznych:

- egzamin REPs Anatomia i Fizjologia

- egzamin REPs Znajomość zawodu

Każdy test zabezpieczony jest indywidualnym hasłem. Linki aktywne są przez 7dni i w ciągu tego okresu trzeba podejść do egzaminu teoretycznego. Linki można aktywować tylko raz.

Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części: test z anatomii i fizjologii oraz test z wiedzy o zawodzie. Testy można zdawać w dowolnej kolejności, niezależnie od siebie. Każda część składa się z 72 pytań. Zaliczenie przyznawane jest po prawidłowych odpowiedziach na 75 % pytań. Aby więc zdać egzamin, należy odpowiedzieć prawidłowo na 54 pytań z każdego testu.

Po rozpoczęciu testu, nie można go przerwać i musi być ukończony w ciągu 60 minut.

Przerwanie lub nieukończenie testu w czasie 60 minut jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

Odpowiedź na ostatnie pytanie jest równoznaczna z ukończeniem egzaminu teoretycznego.

Wynik testu otrzymuje się automatycznie po ukończeniu każdej części egzaminu.

Po ukończeniu pozytywnie każdej z części, należy pobrać certyfikat. Pobrane certyfikaty z obu egzaminów należy wysłać drogą mailową na adres: repsegzaminy@gmail.com, z prośbą o możliwość przystąpienia do Egzaminu praktycznego.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Aby przystąpić do Egzaminu praktycznego, wyślij maila na adres: repsegzaminy@gmail.com z dołączonymi certyfikatami z obu egzaminów teoretycznych (REPs Anatomia i Fizjologia i REPs Znajomość zawodu). W ciągu 2 dni roboczych otrzymasz wiadomość zwrotną z wytycznymi do Egzaminu praktycznego oraz listą Egzaminatorów REPs.

Zapoznaj się tutaj z wytycznymi/konspektem do Egzaminu praktycznego.

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

W przypadku niezaliczenia którejkolwiek z części masz możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu. W tym celu:

 • zaloguj się do swojego profilu na stronie REPs Polska, 

 • wejdź w zakładkę EGZAMIN i w części „Złóż wniosek o egzamin poprawkowy” wybierz egzamin, który chcesz poprawić 

 • kliknij „Wyślij”.

System automatycznie wygeneruje na Twoim profilu płatność za egzamin poprawkowy w wysokości 100 zł. Po dokonaniu przelewu, Twój wniosek o egzamin zostanie rozpatrzony w ciągu 2 dni roboczych. Po rozpatrzeniu wniosku i zaksięgowaniu płatności, otrzymasz wiadomość drogą mailową z wytycznymi dalszego postępowania.

 

Akredytacja placówek szkoleniowych

Członkami REPs Polska mogą zostać placówki szkoleniowe, oferujące kursy podlegające akredytacji REPs Polska. Wykaz kursów z akredytacją REPs Polska dostępny jest na stronie: szkolenia-akredytowane

Akredytacja oznacza sprawdzenie przez komisję, czy dana placówka szkoleniowa spełnia międzynarodowe standardy, tzn. czy posiada odpowiednią kadrę szkoleniową, materiały szkoleniowe i miejsca przeprowadzania kursów oraz w jaki sposób przeprowadza egzaminy - wszystko to, co ma bezpośredni wpływ na jakość instruktora kończącego kurs w danej placówce.

Jeżeli placówka spełnia te wymogi, to otrzymuje akredytację, czyli swego rodzaju "certyfikat jakości". Umożliwia to większą globalną mobilność instruktorów i trenerów. Posiadanie akredytacji REPs Polska jest potwierdzeniem, że prowadzone przez placówki szkolenia, a tym samym ukończone przez instruktorów kursy, spełniają światowe wymogi, a uzyskane dyplomy honorowane są we wszystkich krajach członkowskich.