Akredytacja Trenerów

Rodzaje akredytacji


GYM INSTRUCTOR (Instruktor Siłowni) EQF Level 3

Aby otrzymać tę akredytację należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej lub przedstawić dyplom ukończenia uczelni wyższej sportowej na poziomie minimum licencjata. Do rejestracji uprawnia również zdanie egzaminu REPs Polska (informacje poniżej).

 

GROUP FITNESS INSTRUCTOR (Instruktor Zajęć Grupowych) EQF Level 3

Aby otrzymać tę akredytację należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej.  Do rejestracji uprawnia również zdanie egzaminu REPs Polska (informacje poniżej).

 

PILATES INSTRUCTOR (Instruktor Pilates) EQF Level 4

Aby otrzymać tę akredytację należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej.

 

PERSONAL TRAINER  (Trener Personalny) EQF Level 4

Aby otrzymać tę akredytację należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej oraz przedstawić dyplom ukończenia EQF Level 3 Gym Instructor. Do rejestracji uprawnia również zdanie egzaminu REPs Polska (informacje poniżej).

 

MEDICAL PERSONAL TRAINER (Trener Medyczny) EQF Level 5

Aby otrzymać tę akredytację należy spełniać jeden z poniższych warunków:

- przedstawić potwierdzenie z placówki szkoleniowej akredytowanej przez REPs o posiadaniu kwalifikacji Medical personal trainer,

- przedstawić z placówki szkoleniowej akredytowanej przez REPs certyfikat Personal Trainer oraz dyplom ukończenia uczelni wyższej o profilu Fizjoterapia i/lub Rehabilitacja na poziomie przynajmniej licencjata – uprawnia do potwierdzenia kwalifikacji Medical - Movement Therapy Trainer,

- przedstawić z placówki szkoleniowej akredytowanej przez REPs certyfikat Personal Trainer wraz z dyplomem ukończenia uczelni wyższej o profilu Dietetyka na poziomie przynajmniej licencjata – uprawnia do potwierdzenia kwalifikacji Medical - Nutritional Therapy Practitioner,

- przedstawić z placówki szkoleniowej akredytowanej przez REPs certyfikat Personal Trainer wraz z dyplomem ukończenia uczelni wyższej o profilu Psychologia, Psychiatria i/lub Life Coach na poziomie przynajmniej licencjata – uprawnia do potwierdzenia kwalifikacji Medical - Mental Health Trainer.

 

TEACHER (Szkoleniowiec)  EQF Level 5

Aby otrzymać tę akredytację należy przedstawić potwierdzenie z placówki szkoleniowej i/lub z REPs Polska o posiadaniu kwalifikacji szkoleniowca.  Każdy szkoleniowiec uczący akredytowanych kursów i kursów CPD ma obowiązek posiadać kwalifikacje Szkoleniowca oraz aktywne konto REPs Polska.

 

EXAMINER REPs (Egzaminator i rekruter)  EQF Level 6

Aby otrzymać tę akredytację należy ukończyć szkolenie w REPs Polska z pozytywnym zaliczeniem egzaminu końcowego. Kwalifikację można uzyskać w dwóch dziedzinach:

- Examiner REPs Group Fitness Instructor – potwierdza kwalifikacje dla GROUP FITNESS INSTRUCTOR (Instruktor Zajęć Grupowych) EQF Level 3

- Examiner REPs GYM Instructor & Personal Trainer - potwierdza kwalifikacje dla GYM INSTRUCTOR (Instruktor Siłowni) EQF Level 3 i PERSONAL TRAINER  (Trener Personalny) EQF Level 4.

 

CPD (Continuing Professional Development) – to system, którego zadaniem jest zachęcenie i skłonienie członków REPs Polska do ciągłego doskonalenia się w różnych dziedzinach fitness. Każdy z naszych instruktorów, trenerów i szkoleniowców, aby utrzymać akredytację REPs Polska – powinien zdobyć 20 punktów CPD w ciągu jednego roku. Gromadzenie punktów CPD odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach organizowanych przez placówki akredytowane, uczestnictwo w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą. Akredytowani Trenerzy i Instruktorzy, posiadający min. 2-letnie doświadczenie, mogą ubiegać się o wpis swojego szkolenia/kursu do rejestru REPs Polska (szczegóły można uzyskać pisząc na adres: repspolska@gmail.com

 

PROCES AKREDYTACJI

Abyśmy mogli potwierdzić Twoje kwalifikacje musisz zostać członkiem naszej organizacji , tzn. zarejestrować się indywidualnie.

Prosimy wejść na stronę REPs Polska (https://repspolska.pl), a następnie wejść w zakładkę Trenerzy i Instruktorzy (https://repspolska.pl/rejestr-indywidualnych-trenerow-i-instruktorow) i kliknąć „Zarejestruj się”. Po otwarciu formularza zgłoszeniowego należy postępować zgodnie z wytycznymi. Po utworzeniu konta:

- zaloguj się do swojego profilu,

- wejdź w zakładkę "akredytacja"

- zaznacz swoją kwalifikację

- dodaj pliki, czyli skany swoich dyplomów potwierdzające zaznaczoną kwalifikację (prosimy nie dołączać w tym miejscu dyplomów CPD)

- kliknij "wyślij"

Rejestracja i założenie indywidualnego konta są całkowicie bezpłatne. Decyzja o przyznaniu lub akredytacji lub nieuznaniu dyplomów wraz z uzasadnieniem wysyłana jest osobnym mailem.

Po uzyskaniu akredytacji zostaniesz poproszony o opłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 40 zł. Opłacenie składki skutkuje pełną aktywacją konta (widocznym profilem na stronie REPs Polska). Po zaksięgowaniu Twojej składki otrzymasz potwierdzenie uprawnień REPs Polska w języku angielskim. Certyfikat ten będzie honorowany w krajach członkowskich ICREPs (https://icreps.org) Międzynarodowej Federacji Akredytującej Profesjonalne Szkoły Fitness (International Confederation for Registers of Exercise Professionals ). Brak opłaconej składki i/lub nieuzyskanie limitu 20 punktów CPD w ciągu roku skutkuje utratą potwierdzenia kwalifikacji REPs Polska oraz usunięciem profilu na naszej stronie.

 

PROCES EGZAMINACYJNY

Egzamin akredytacyjny REPs Polska jest ogólnodostępny dla wszystkich osób, które nie mogą w sposób standardowy otrzymać naszej akredytacji, tzn.:

- osoby, które posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce akredytowanej z datą starszą aniżeli 6 miesięcy;

- osoby, które posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce nieposiadającej akredytacji REPs Polska (w tym poza granicami Polski);

- osoby, które posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej o kierunku sportowym w kraju lub zagranicą.

Możliwość przystąpienia do Egzaminu REPs Polska rozpatrywana jest indywidualnie, po złożeniu wniosku o egzamin.

 JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O EGZAMIN REPs Polska?

Zaloguj się do swojego profilu na stronie REPs Polska i wejdź w zakładkę EGZAMIN. W części „Złóż wniosek o egzamin” opuść nazwę placówki szkoleniowej (nie wybieraj jej z listy) i poniżej wpisz ręcznie nazwę szkoły, w której ukończyłeś kurs. Następnie wybierz rodzaj egzaminu i kliknij „Wyślij”.

System automatycznie wygeneruje na Twoim profilu płatność za egzamin w wysokości 150 zł. Po dokonaniu przelewu Twój wniosek o egzamin zostanie rozpatrzony w przeciągu 48h dni roboczych.

EGZAMIN TEORETYCZNY

Po rozpatrzeniu wniosku i zaksięgowaniu płatności otrzymasz wiadomość drogą mailową z 2 linkami do egzaminów teoretycznych:

- egzamin REPs Anatomia i Fizjologia

- egzamin REPs Znajomość zawodu

Każdy test zabezpieczony jest indywidualnym hasłem. Linki aktywne są przez 7dni i w ciągu tego okresu trzeba podejść do egzaminu teoretycznego. Linki można aktywować tylko raz.

Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części: test z anatomii i fizjologii oraz test z wiedzy o zawodzie. Testy można zdawać w dowolnej kolejności, niezależnie od siebie. Każda część składa się z 72 pytań. Zaliczenie przyznawane jest po odpowiedzeniu prawidłowo na 75 % pytań, czyli aby zdać należy odpowiedzieć prawidłowo na 54 pytania z każdego testu.

 Po rozpoczęciu testu nie można go przerwać i musi być ukończony w przeciągu 60 minut.

Przerwanie lub nieukończenie testu w czasie 60 minut jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

Odpowiedź na ostatnie pytanie jest równoznaczne z ukończeniem egzaminu teoretycznego.

Wynik testu otrzymuje się automatycznie po ukończeniu każdej części egzaminu.

Po ukończeniu pozytywnie każdej z części należy pobrać certyfikat. Pobrane certyfikaty z obu egzaminów należy wysłać drogą mailową na adres: repsegzaminy@gmail.com, z prośbą o możliwość przystąpienia do Egzaminu praktycznego.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Aby przystąpić do Egzaminu praktycznego wyślij maila na adres: repsegzaminy@gmail.com z dołączonymi certyfikatami z obu egzaminów teoretycznych (REPs Anatomia i Fizjologia i REPs Znajomość zawodu). W przeciągu 48h dni roboczych otrzymasz wiadomość zwrotną z wytycznymi do Egzaminu praktycznego oraz listą Egzaminatorów REPs.

Zapoznaj się tutaj z wytycznymi/konspektem do Egzaminu praktycznego.

EGZAMIN POPRAWKOWY

W przypadku niezaliczenia którejkolwiek z części Egzaminu masz możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu. W tym celu zaloguj się do swojego profilu na stronie REPs Polska,  wejdź w zakładkę EGZAMIN i w części „Złóż wniosek o egzamin poprawkowy” wybierz egzamin, który chcesz poprawić i kliknij „Wyślij”.

System automatycznie wygeneruje na Twoim profilu płatność za egzamin poprawkowy w wysokości 100 zł. Po dokonaniu przelewu Twój wniosek o egzamin zostanie rozpatrzony w przeciągu 48h dni roboczych. Po rozpatrzeniu wniosku i zaksięgowaniu płatności otrzymasz wiadomość drogą mailową z wytycznymi dalszego postępowania.

.