Akredytacja Trenerów

Nasze standardy / Rodzaje akredytacji


Pragniemy poinformować, że w tym roku REPs Polska zostało przyjęte do World Active.

W związku z powyższym REPs Polska - będąc członkiem ICREPs oraz World Active - stała się organizacją, która jako jedyna na rynku polskim potwierdza kompetencje instruktorów, trenerów i szkoleniowców w branży fitness i wellness. W systemie naszej rejestracji posługujemy się międzynarodowym standardem ICREPs i wszystkie osoby, które są w naszym rejestrze, mają potwierdzone kwalifikacje w tym obszarze.

Nasze standardy

GROUP FITNESS INSTRUCTOR (Instruktor Zajęć Grupowych) EQF Level 3

Aby otrzymać tę akredytację, należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej. Do rejestracji uprawnia również zdanie egzaminu REPs Polska. Jest to kwalifikacja pozwalająca instruktorowi prowadzić zajęcia grupowe z muzyką, bądź też bez muzyki. 

Każda osoba, która została wpisana do rejestru i otrzymała potwierdzenie w postaci certyfikatu REPs Polska: odbyła minimum 120-godzinne szkolenie (minimum 80 godzin praktyki i 40 godzin teorii), zdała egzamin teoretyczny z anatomii i fizjologii, egzamin teoretyczny ze znajomości zawodu oraz egzamin praktyczny trwający 60 minut.

GYM INSTRUCTOR (Instruktor Siłowni) EQF Level 3

Aby otrzymać tę akredytację, należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej lub przedstawić dyplom ukończenia uczelni wyższej sportowej na poziomie minimum licencjatu. Do rejestracji uprawnia również zdanie egzaminu REPs Polska. Jest to kwalifikacja, która pozwala instruktorowi na wprowadzenie klienta w trening odbywający się w części siłowni. Taki trener potrafi wyjaśnić technikę ćwiczeń na maszynach z wolnymi ciężarami i z drobnym sprzętem jak bosu, fitball, TRX i Kettlebells itp. Uprawniony jest do wprowadzania nowych osób do klubu, wskazywania im różnic pomiędzy zajęciami grupowymi na sali fitness i treningiem indywidualnym w sali siłowni. 

Każda osoba, która została wpisana do rejestru i otrzymała potwierdzenie w postaci certyfikatu REPs Polska: odbyła minimum 100-godzinne szkolenie (minimum 60 godzin praktyki i 40 godzin teorii), zdała egzamin teoretyczny z anatomii i fizjologii, egzamin teoretyczny ze znajomości zawodu oraz odbyła 10-godzinne praktyki w klubie fitness.

PERSONAL TRAINER  (Trener Personalny) EQF Level 4

Aby otrzymać tę akredytację, należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej oraz przedstawić dyplom ukończenia EQF Level 3 Gym Instructor (warunek konieczny). Do rejestracji uprawnia również zdanie egzaminu REPs Polska.

Każda osoba, która została wpisana do rejestru i otrzymała potwierdzenie w postaci certyfikatu REPs Polska: odbyła minimum 120-godzinne szkolenie (minimum 80 godzin praktyki i 40 godzin teorii), zdała egzamin teoretyczny z anatomii i fizjologii, egzamin teoretyczny ze znajomości zawodu oraz egzamin praktyczny trwający 60 minut. 

PILATES INSTRUCTOR (Instruktor Pilates) EQF Level 4

Aby otrzymać tę akredytację, należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs w akredytowanej placówce szkoleniowej.

Kurs Instruktora Pilates na poziomie EQF level 4 obejmuje tylko ćwiczenia z wykorzystaniem mat, stosując 32 podstawowe ćwiczenia wraz z ich rozszerzeniami o progresję i regresję. Kurs zawiera również zagadnienia dotyczące modeli kontroli ruchu, dysfunkcji, upośledzenia oraz bólu i zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. 

Każda osoba, która została wpisana do rejestru i otrzymała potwierdzenie w postaci certyfikatu REPs Polska: odbyła minimum 120-godzinne szkolenie (minimum 80 godzin praktyki i 40 godzin teorii), zdała egzamin teoretyczny z anatomii i fizjologii, egzamin teoretyczny ze znajomości zawodu oraz egzamin praktyczny trwający 60 minut.

MEDICAL PERSONAL TRAINER (Trener Medyczny) EQF Level 5

Aby otrzymać tę akredytację, należy spełniać jeden z poniższych warunków:

- przedstawić z placówki szkoleniowej akredytowanej przez REPs Polska certyfikat Personal Trainer oraz dyplom ukończenia uczelni wyższej o profilu Fizjoterapia i/lub Rehabilitacja na poziomie przynajmniej licencjata. Uprawnia to do potwierdzenia kwalifikacji Medical - Movement Therapy Trainer;

- przedstawić z placówki szkoleniowej akredytowanej przez REPs certyfikat Personal Trainer wraz z dyplomem ukończenia uczelni wyższej o profilu Dietetyka na poziomie przynajmniej licencjata. Uprawnia to do potwierdzenia kwalifikacji Medical - Nutritional Therapy Practitioner;

- przedstawić z placówki szkoleniowej akredytowanej przez REPs certyfikat Personal Trainer wraz z dyplomem ukończenia uczelni wyższej o profilu Psychologia, Psychiatria i/lub Life Coach na poziomie przynajmniej licencjata. Uprawnia to do potwierdzenia kwalifikacji Medical - Mental Health Trainer.

TEACHER (Szkoleniowiec)  EQF Level 5

Aby otrzymać tę akredytację, należy przedstawić potwierdzenie z placówki szkoleniowej i/lub z REPs Polska o posiadaniu kwalifikacji szkoleniowca. Każdy szkoleniowiec uczący akredytowanych kursów i kursów CPD ma obowiązek posiadać kwalifikacje Szkoleniowca oraz aktywne konto REPs Polska.

Aby zostać Szkoleniowcem REPs, należy ukończyć kurs trwający 80 godzin, obejmujący zajęcia praktyczno-teoretyczne. Warunkiem koniecznym jest również opracowanie własnego kursu CPD, który będzie widniał w rejestrze REPs Polska lub udział w charakterze prelegenta na minimum dwóch konferencjach. 

EXAMINER REPs (Egzaminator i rekruter)  EQF Level 6

Aby otrzymać tę akredytację, należy ukończyć szkolenie w REPs Polska z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego oraz posiadać udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu trenera/instruktora.

 Kwalifikację można uzyskać w dwóch dziedzinach:

- Examiner REPs Group Fitness Instructor – potwierdza kwalifikacje dla GROUP FITNESS INSTRUCTOR (Instruktor Zajęć Grupowych) EQF Level 3

- Examiner REPs GYM Instructor & Personal Trainer - potwierdza kwalifikacje dla GYM INSTRUCTOR (Instruktor Siłowni) EQF Level 3 i PERSONAL TRAINER  (Trener Personalny) EQF Level 4.

 

REPs Polska CPD (Continuing Professional Development) – to system, którego zadaniem jest zmotywowanie i zachęcenie członków REPs Polska do nieustannego rozwoju i doskonalenia się w różnych dziedzinach fitness. Każdy z naszych instruktorów, trenerów i szkoleniowców, aby utrzymać akredytację REPs Polska, powinien zdobyć 20 punktów CPD w ciągu jednego roku. Punkty CPD przyznawane są za uczestnictwo w kursach organizowanych przez placówki akredytowane, uczestnictwo w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą. Akredytowani Trenerzy i Instruktorzy, którzy posiadają minimum dwuletnie doświadczenie mogą ubiegać się o wpis swojego autorskiego szkolenia/kursu do rejestru REPs Polska (szczegóły można uzyskać pisząc na adres: repspolska@gmail.com)

 

PROCES AKREDYTACJI

Abyśmy mogli potwierdzić Twoje kwalifikacje musisz zostać członkiem naszej organizacji , tzn. zarejestrować się indywidualnie.

Prosimy wejść na stronę REPs Polska (https://repspolska.pl), a następnie wejść w zakładkę Trenerzy i Instruktorzy (https://repspolska.pl/rejestr-indywidualnych-trenerow-i-instruktorow) i kliknąć „Zarejestruj się”. Po otwarciu formularza zgłoszeniowego należy postępować zgodnie z wytycznymi. Po utworzeniu konta:

- zaloguj się do swojego profilu,

- wejdź w zakładkę "akredytacja"

- zaznacz swoją kwalifikację

- dodaj pliki, czyli skany swoich dyplomów potwierdzające zaznaczoną kwalifikację (prosimy nie dołączać w tym miejscu dyplomów CPD)

- kliknij "wyślij"

Rejestracja i założenie indywidualnego konta są całkowicie bezpłatne. Decyzja o przyznaniu lub akredytacji lub nieuznaniu dyplomów wraz z uzasadnieniem wysyłana jest osobnym mailem.

Po uzyskaniu akredytacji zostaniesz poproszony o opłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 40 zł. Opłacenie składki skutkuje pełną aktywacją konta (widocznym profilem na stronie REPs Polska). Po zaksięgowaniu Twojej składki otrzymasz potwierdzenie uprawnień REPs Polska w języku angielskim. Certyfikat ten będzie honorowany w krajach członkowskich ICREPs (https://icreps.org) Międzynarodowej Federacji Akredytującej Profesjonalne Szkoły Fitness (International Confederation for Registers of Exercise Professionals ). Brak opłaconej składki i/lub nieuzyskanie limitu 20 punktów CPD w ciągu roku skutkuje utratą potwierdzenia kwalifikacji REPs Polska oraz usunięciem profilu na naszej stronie.

 

PROCES EGZAMINACYJNY

Egzamin akredytacyjny REPs Polska jest ogólnodostępny dla wszystkich osób, które nie mogą w sposób standardowy otrzymać naszej akredytacji, tzn.:

- osoby, które posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce akredytowanej z datą starszą aniżeli 6 miesięcy;

- osoby, które posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce nieposiadającej akredytacji REPs Polska (w tym poza granicami Polski);

- osoby, które posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej o kierunku sportowym w kraju lub zagranicą.

Możliwość przystąpienia do Egzaminu REPs Polska rozpatrywana jest indywidualnie, po złożeniu wniosku o egzamin.

 JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O EGZAMIN REPs Polska?

Zaloguj się do swojego profilu na stronie REPs Polska i wejdź w zakładkę EGZAMIN. W części „Złóż wniosek o egzamin” opuść nazwę placówki szkoleniowej (nie wybieraj jej z listy) i poniżej wpisz ręcznie nazwę szkoły, w której ukończyłeś kurs. Następnie wybierz rodzaj egzaminu i kliknij „Wyślij”.

System automatycznie wygeneruje na Twoim profilu płatność za egzamin w wysokości 150 zł. Po dokonaniu przelewu Twój wniosek o egzamin zostanie rozpatrzony w przeciągu 48h dni roboczych.

EGZAMIN TEORETYCZNY

Po rozpatrzeniu wniosku i zaksięgowaniu płatności otrzymasz wiadomość drogą mailową z 2 linkami do egzaminów teoretycznych:

- egzamin REPs Anatomia i Fizjologia

- egzamin REPs Znajomość zawodu

Każdy test zabezpieczony jest indywidualnym hasłem. Linki aktywne są przez 7dni i w ciągu tego okresu trzeba podejść do egzaminu teoretycznego. Linki można aktywować tylko raz.

Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części: test z anatomii i fizjologii oraz test z wiedzy o zawodzie. Testy można zdawać w dowolnej kolejności, niezależnie od siebie. Każda część składa się z 72 pytań. Zaliczenie przyznawane jest po odpowiedzeniu prawidłowo na 75 % pytań, czyli aby zdać należy odpowiedzieć prawidłowo na 54 pytania z każdego testu.

 Po rozpoczęciu testu nie można go przerwać i musi być ukończony w przeciągu 60 minut.

Przerwanie lub nieukończenie testu w czasie 60 minut jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

Odpowiedź na ostatnie pytanie jest równoznaczne z ukończeniem egzaminu teoretycznego.

Wynik testu otrzymuje się automatycznie po ukończeniu każdej części egzaminu.

Po ukończeniu pozytywnie każdej z części należy pobrać certyfikat. Pobrane certyfikaty z obu egzaminów należy wysłać drogą mailową na adres: repsegzaminy@gmail.com, z prośbą o możliwość przystąpienia do Egzaminu praktycznego.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Aby przystąpić do Egzaminu praktycznego wyślij maila na adres: repsegzaminy@gmail.com z dołączonymi certyfikatami z obu egzaminów teoretycznych (REPs Anatomia i Fizjologia i REPs Znajomość zawodu). W przeciągu 48h dni roboczych otrzymasz wiadomość zwrotną z wytycznymi do Egzaminu praktycznego oraz listą Egzaminatorów REPs.

Zapoznaj się tutaj z wytycznymi/konspektem do Egzaminu praktycznego.

EGZAMIN POPRAWKOWY

W przypadku niezaliczenia którejkolwiek z części Egzaminu masz możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu. W tym celu zaloguj się do swojego profilu na stronie REPs Polska,  wejdź w zakładkę EGZAMIN i w części „Złóż wniosek o egzamin poprawkowy” wybierz egzamin, który chcesz poprawić i kliknij „Wyślij”.

System automatycznie wygeneruje na Twoim profilu płatność za egzamin poprawkowy w wysokości 100 zł. Po dokonaniu przelewu Twój wniosek o egzamin zostanie rozpatrzony w przeciągu 48h dni roboczych. Po rozpatrzeniu wniosku i zaksięgowaniu płatności otrzymasz wiadomość drogą mailową z wytycznymi dalszego postępowania.

.