Ubezpieczenia

REPs Polska posiada polisę zbiorową OC dla naszych członków zawartą z firmą ubezpieczeniową ERGO HESTIA na podstawie OWU OC nauczycieli, instruktorów i wychowawców.

Każdy Instruktor, Trener i Szkoleniowiec zarejestrowany w REPs Polska, z opłaconą składką członkowską, ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego od odpowiedzialności cywilnej w ramach naszej umowy.

Warunki ubezpieczenia:

  • - suma gwarantowana: 200.000 PLN - wtedy składka wynosi 150 PLN lub suma gwarantowana: 400.000 PLN - wtedy składka wynosi 210 PLN,
  • - zakres terytorialny: RP (polisa obowiązuje tylko na terenie Polski),
  • - okres obowiązywania polisy: jeden rok od daty przystąpienia.

Zaświadczenie o wykupieniu ubezpieczenia wystawiane jest w formie elektronicznej oraz w formie plastikowej karty będącej jednocześnie legitymacją REPs Polska. Koszt wyrobienia legitymacji/zaświadczenia wraz z kosztami przesyłki zwarty jest w kwocie składki.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do naszego ubezpieczenia prosimy zalogować się do swojego profilu i wejść w zakładkę Ubezpieczenie, a następnie złożyć wniosek o przystąpienie do polisy ubezpieczeniowej.

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).