Statut i Uchwały - REPs Polska

Nazwa dokumentu Pobierz
Statut Pobierz
ICREPs Global Standards - REPs Polska działa na podstawie wytycznych Pobierz
REPS POLSKA SZABLON DZIAŁANIA PODZIAŁ KWALAFIKACJI Pobierz
Kodeks Etyki Pobierz
Kodeks etyki dla placówek szkoleniowych z akredytacją REPs Polska z podpisami przedstawicieli szkół Pobierz
EGZAMIN TEORETYCZNY REPS POLSKA TEST Z ANATOMII I FIZJOLOGII Pobierz
EGZAMIN TEORETYCZNY ZNAJOMOŚĆ ZAWODU PERSONAL TRAINER Pobierz
EGZAMIN PRAKTYCZNY - PERSONAL TRAINER Pobierz
EGZAMIN TEORETYCZNY ZNAJOMOŚĆ ZAWODU PERSONAL TRAINER Pobierz
EGZAMIN TEORETYCZNY ZNAJOMOŚĆ ZAWODU GROUP FITNESS INSTRUCTOR Pobierz
EGZAMIN PRAKTYCZNY - GROUP FITNESS INSTRUCTOR Pobierz
INTERNATIONAL PORTABILITY REPs Polska and REPs Ukraine Pobierz
PLAKAT AKCJA "Znajdź trenera, instruktora, szkoleniowca" Pobierz
LIST POTWIERDZAJĄCY KWALFIKACJE Pobierz
SZKOLENIE PFS® TRENER MEDYCZNY - RUCH Pobierz
INFORMACJE O UBEZPIECZENIU Pobierz
Uchwały nr 1/2/3/4/5 2014 r. Pobierz
Uchwała nr 6 2014 r. Pobierz
Uchwała nr 7 2014 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2015 r. Pobierz
Załącznik do Uchwały nr 1 2015 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2016 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2016 r. Pobierz
Uchwała nr 3 2016 r. Pobierz
Załacznik do Uchwały nr 1 2016 Pobierz
Uchwała nr 1 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 3 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 4 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 5 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 6 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 7 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2018 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2018 r. Pobierz
Uchwała nr 3 2018 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2019 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2019 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2020 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2020 r. Pobierz
Uchwała nr 1/21 Pobierz
Uchwała nr 1/22 Pobierz
Uchwała nr 1/23 Pobierz