Statut i Uchwały - REPs Polska

Nazwa dokumentu Pobierz
Statut Pobierz
REPS POLSKA SZABLON DZIAŁANIA PODZIAŁ KWALAFIKACJI Pobierz
ICREPs Global Standards - REPs Polska działa na podstawie wytycznych Pobierz
Kodeks Etyki Pobierz
EGZAMINY REPs - GYM INSTRUCTOR & PERSONAL TRAINER Pobierz
Kodeks etyki dla placówek szkoleniowych z akredytacją REPs Polska z podpisami przedstawicieli szkół Pobierz
Uchwały nr 1/2/3/4/5 2014 r. Pobierz
Uchwała nr 6 2014 r. Pobierz
Uchwała nr 7 2014 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2015 r. Pobierz
Załącznik do Uchwały nr 1 2015 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2016 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2016 r. Pobierz
Uchwała nr 3 2016 r. Pobierz
Załacznik do Uchwały nr 1 2016 Pobierz
Uchwała nr 1 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 3 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 4 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 5 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 6 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 7 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2018 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2018 r. Pobierz
Uchwała nr 3 2018 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2019 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2019 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2020 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2020 r. Pobierz
Uchwała nr 1/21 Pobierz
Uchwała nr 1/22 Pobierz