Statut i Uchwały - REPs Polska

Nazwa dokumentu Pobierz
Statut Pobierz
ICREPs Global Standards - REPs Polska działa na podstawie wytycznych Pobierz
REPS POLSKA SZABLON DZIAŁANIA PODZIAŁ KWALAFIKACJI Pobierz
Kodeks Etyki Pobierz
Kodeks etyki dla placówek szkoleniowych z akredytacją REPs Polska z podpisami przedstawicieli szkół Pobierz
EGZAMIN TEORETYCZNY REPS POLSKA TEST Z ANATOMII I FIZJOLOGII Pobierz
EGZAMIN PRAKTYCZNY - PERSONAL TRAINER Pobierz
EGZAMIN TEORETYCZNY ZNAJOMOŚĆ ZAWODU PERSONAL TRAINER Pobierz
EGZAMIN PRAKTYCZNY - GROUP FITNESS INSTRUCTOR Pobierz
EGZAMIN TEORETYCZNY ZNAJOMOŚĆ ZAWODU PERSONAL TRAINER Pobierz
EGZAMIN TEORETYCZNY ZNAJOMOŚĆ ZAWODU GROUP FITNESS INSTRUCTOR Pobierz
PLAKAT AKCJA "Znajdź trenera, instruktora, szkoleniowca" Pobierz
PLAKAT AKCJA "Oceń instruktora trenera" Pobierz
LIST POTWIERDZAJĄCY KWALFIKACJE Pobierz
SZKOLENIE PFS® TRENER MEDYCZNY - RUCH Pobierz
Jak trener personalny, instruktor powinien się zachować w czesie zdarzenia Pobierz
Uchwały nr 1/2/3/4/5 2014 r. Pobierz
Uchwała nr 6 2014 r. Pobierz
Uchwała nr 7 2014 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2015 r. Pobierz
Załącznik do Uchwały nr 1 2015 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2016 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2016 r. Pobierz
Uchwała nr 3 2016 r. Pobierz
Załacznik do Uchwały nr 1 2016 Pobierz
Uchwała nr 1 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 3 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 4 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 5 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 6 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 7 2017 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2018 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2018 r. Pobierz
Uchwała nr 3 2018 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2019 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2019 r. Pobierz
Uchwała nr 1 2020 r. Pobierz
Uchwała nr 2 2020 r. Pobierz
Uchwała nr 1/21 Pobierz
Uchwała nr 1/22 Pobierz
Uchwała nr 1/23 Pobierz