EGZAMINY REPs

PROCES EGZAMINACYJNY

Egzamin akredytacyjny REPs Polska jest ogólnodostępny dla wszystkich osób, które chcą dołączyć do Trenerów i Instruktorów zarejestrowanych w REPs Polska. Możliwość przystąpienia do Egzaminu REPs Polska rozpatrywana jest indywidualnie, po złożeniu wniosku o egzamin.

W celu przystąpienia do egzaminu REPs Polska należy w pierwszej kolejności zarejestrować się na naszej stronie - rejestracja jest bezpłatna.

 

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ W REPs Polska?

- wejdź na stronę REPs Polska (https://repspolska.pl)

- następnie wejdź w zakładkę Trenerzy i Instruktorzy (https://repspolska.pl/rejestr-indywidualnych-trenerow-i-instruktorow)

- kliknij „Zarejestruj się”

Po otwarciu formularza zgłoszeniowego należy postępować zgodnie z wytycznymi.

Po utworzeniu konta należy złożyć wniosek o egzamin.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O EGZAMIN REPs Polska?

- zaloguj się do swojego profilu na stronie REPs Polska

- wejdź w zakładkę EGZAMIN

- jeżeli jesteś na kursie w akredytowanej placówce szkoleniowej to wybierz jej nazwę z listy szkół

- jeżeli ukończyłeś kurs w innej szkole, to wpisz ręcznie jej nazwę

- wybierz rodzaj egzaminu i kliknij „Wyślij”

Wszystkie osoby, które są na kursie w akredytowanej placówce szkoleniowej podchodzą do egzaminu bezpłatnie. Twój wniosek o egzamin zostanie rozpatrzony w przeciągu 48h roboczych.

Osoby, które ukończyły kursy w placówkach nieakredytowanych, zobowiązane są do uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 150 zł. System automatycznie wygeneruje na Twoim profilu płatność za egzamin. Po dokonaniu przelewu Twój wniosek o egzamin zostanie rozpatrzony w przeciągu 48h roboczych.

 

JAK WYGLĄDA EGZAMIN REPs Polska?

Egzamin REPs Polska składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.

EGZAMIN TEORETYCZNY

Po rozpatrzeniu wniosku, w ciągu 48h, otrzymasz wiadomość drogą mailową z 2 linkami do egzaminów teoretycznych:

- egzamin REPs Anatomia i Fizjologia

EGZAMIN TEORETYCZNY REPS POLSKA TEST Z ANATOMII I FIZJOLOGII - PYTANIA

- egzamin REPs Znajomość zawodu:

Wytyczne do Egzaminu Teoretycznego - GROUP FITNESS INSTRUCTOR (Instruktor Zajęć Grupowych) EQF Level 3

EGZAMIN TEORETYCZNY ZNAJOMOŚĆ ZAWODU GROUP FITNESS INSTRUCTOR - PYTANIA

Przed wykonaniem testu ze znajomości zawodu: GROUP FITNESS INSTRUCTOR (Instruktor Zajęć Grupowych) EQF Level 3 prosimy zapoznać się z poniższymi materiałami w formie nagrań:

Trenerze, czy wiesz kim są Twoi podopieczni i dlaczego Cię potrzebują?

Relacje Międzyludzkie W Pracy Instruktora Fitness

Trenerze, masz coraz mniej klientów? Może nie zbudowałeś relacji z nimi?

 

Wytyczne do Egzaminu Teoretycznego- GYM INSTRUCTOR (Instruktor Siłowni) EQF Level 3 i PERSONAL TRAINER  (Trener Personalny) EQF Level 4

EGZAMIN TEORETYCZNY ZNAJOMOŚĆ ZAWODU PERSONAL TRAINER -PYTANIA

Przed wykonaniem testu ze znajomości zawodu prosimy zapoznać się z KODEKSEM ETYKI

Każdy test zabezpieczony jest indywidualnym hasłem. Linki aktywne są przez 7 dni i w ciągu tego okresu trzeba podejść do egzaminu teoretycznego. Linki można aktywować tylko raz.

Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części: test z anatomii i fizjologii oraz test z wiedzy o zawodzie. Testy można zdawać w dowolnej kolejności, niezależnie od siebie. Zaliczenie przyznawane jest po odpowiedzeniu prawidłowo na 75 % pytań z każdego testu.

Po rozpoczęciu testu nie można go przerwać i musi być ukończony w przeciągu 60 minut.

Przerwanie lub nieukończenie testu w czasie 60 minut jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

Odpowiedź na ostatnie pytanie jest równoznaczne z ukończeniem egzaminu teoretycznego.

Wynik testu otrzymuje się automatycznie po ukończeniu każdej części egzaminu.

Po ukończeniu pozytywnie każdej z części należy pobrać certyfikat:

Pobrane certyfikaty z obu egzaminów należy:

  • jeżeli jesteś w placówce akredytowanej - wysłać do swojej szkoły

  • jeżeli jesteś z innej szkoły - wysłać drogą mailową na adres: repsegzaminy@gmail.com, z prośbą o możliwość przystąpienia do Egzaminu praktycznego.

Osoby, które biorą udział w kursie w placówce akredytowanej, egzamin praktyczny zdają w swojej szkole.

Pozostałe osoby zdają egzamin praktyczny u Egzaminatora wyznaczonego przez REPs Polska.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY W PLACÓWCE AKREDYTOWANEJ

Egzamin odbywa się według wytycznych REPs Polska w miejscu wyznaczonym przez akredytowaną placówkę szkoleniową. Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu udzielane przez daną szkołę.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY w REPs Polska

Aby przystąpić do Egzaminu praktycznego REPs Polska wyślij maila na adres: repsegzaminy@gmail.com z dołączonymi certyfikatami z obu egzaminów teoretycznych (REPs Anatomia i Fizjologia i REPs Znajomość zawodu). W przeciągu 48h otrzymasz wiadomość zwrotną z informacją o egzaminie praktycznym.

Wytyczne do Egzaminu praktycznego znajdziesz :

EGZAMIN PRAKTYCZNY - PERSONAL TRAINER - FORMULARZ EGZAMINACYJNY

EGZAMIN PRAKTYCZNY GROUP FITNESS INSTRUCTOR - FORMULARZ EGZAMINACYJNY

EGZAMIN POPRAWKOWY

W przypadku niezaliczenia któregoś z testów, należy przejść do Egzaminu poprawkowego, tj.: zaloguj się do swojego profilu, wejdź w zakładkę EGZAMIN, przejdź do ramki “Złóż wniosek o egzamin poprawkowy” i z listy wybierz rodzaj egzaminu, który musisz poprawić. System automatycznie wygeneruje na twoim profilu płatność za egzamin poprawkowy w wysokości 100 zł. Po dokonaniu przelewu Twój wniosek o egzamin poprawkowy zostanie rozpatrzony w ciągu 48h. Po rozpatrzeniu wniosku i zaksięgowaniu płatności otrzymasz wiadomość drogą mailową z wytycznymi dalszego postępowania.