FAQ

Posiadam dyplom Instruktora Fitness lub Trenera Personalnego – jak mogę uzyskać akredytację REPs Polska?

Abyśmy mogli potwierdzić kwalifikacje i przyznać akredytację należy zostać członkiem naszego stowarzyszenia (którego pełna nazwa brzmi: REPs Polska Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness), tzn. zarejestrować się indywidualnie. W tym celu należy wejść na naszą stronę i zarejestrować się w zakładce http://repspolska.pl/rejestracja-indywidualnych-trenerow-i-instruktorow. Następnie prosimy załączyć skany swoich dyplomów, które zostaną przez nas zweryfikowane. Automatycznie, po sprawdzeniu dyplomów, wysyłamy wiadomość z informacją o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania wraz z uzasadnieniem.

Jak otrzymać legitymację REPs Polska w formie plastikowej karty?

Od dnia 01.04.2021 r. legitymacje REPs Polska w formie plastikowej karty wystawiane są wyłącznie w postaci potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. W związku z powyższym zawiesiliśmy wyrabianie "normalnych" legitymacji. Potwierdzeniem posiadania akredytacji dla członków REPs Polska jest certyfikat, który w wersji elektronicznej dostępny jest przez cały czas na własnym profilu na stronie REPs Polska.

W jaki sposób mogę opłacić składkę członkowską?

Opłatę za składkę członkowską można dokonać: - bezpośrednio ze swojego profilu na stronie REPs Polska. W tym celu prosimy zalogować się na swój profil i wejść w zakładkę "płatności" a następnie kliknąć "zapłać teraz". W przypadku jakichkolwiek problemów z dokonaniem płatności należy skontaktować się na adres e-mail: repspoland@gmail.com

Które państwa są członkami ICREPs?

Kraje zrzeszone w organizacji ICREPs to: Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, Irlandia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Południowej Afryki, Polska i warunkowo Indie.

Pomyliłem się wpisując swoje dane przy rejestracji lub zmieniłam nazwisko – jak to poprawić?

W celu zmiany, usunięcia i/lub dodania swoich danych, w tym m.in. zmiany nazwiska lub imienia, prosimy zalogować się do swojego profilu, a następnie w zakładce "konto REPS" zapisać właściwe dane, a następnie zapisać zmiany.

Czy mogę otrzymać fakturę za opłacenie składki członkowskiej?

Niestety nie możemy wystawić faktury za opłatę składki członkowskiej. REPs Polska jest stowarzyszeniem non-profit, a opłaty wnoszone przez naszych członków mają charakter dobrowolnych składek i nie podlegają fakturowaniu. Ponieważ nie świadczymy działalności gospodarczej, jako stowarzyszenie, nie jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Ponadto składki członkowskie pobierane są od osób indywidualnych, zatem nie mamy możliwości wystawienia faktury osobie indywidualnej jako dla podmiotu posiadającego osobowość prawną.

Jakie korzyści otrzymuję z członkostwa w REPs Polska?

Będąc w REPs Polska zyskujesz: - możliwość widnienia na naszej stronie jako akredytowany trener/instruktor/szkoleniowiec; - możliwość reklamowania swojej osoby; - certyfikat w formie elektronicznej w języku angielskim, potwierdzający Twoje uprawnienia; - możliwość złożenia wniosku on-line o wydanie legitymacji REPs Polska w formie plastikowej karty; - bieżące informacje o szkoleniach CPD, konwencjach, warsztatach, eventach fitness itp. oraz zniżki na te wydarzenia; - pomoc i doradztwo w zakresie wyjazdu zagranicę oraz do państw członkowskich ICREPs; - możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej; - możliwość wykupienia ubezpieczenia OC; - możliwość pokazania swoich umiejętności na ogólnodostępnej platformie internetowej; - możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych projektach związanych z branżą fitness.

Jak dołączyć dyplom do mojego profilu?

W celu dołączenia skanu (PDF) lub zdjęcia (JPG) swojego dyplomu należy zalogować się do swojego profilu, a następnie wejść w zakładkę "akredytacja" i wybrać właściwą kategorię. Koniecznie należy sprawdzić czy załączany plik nie posiada zbyt dużej pojemności. W przypadku problemów z załączeniem dyplomów należy zgłosić to na adres e-mail REPs Polska.

Co zrobić, aby moje uprawnienia Instruktora/Trenera były honorowane w Anglii?

Aby Twoje uprawnienia były honorowane w REPs UK najpierw musisz posiadać akredytację REPs Polska. Ukończenie akredytowanego kursu nie oznacza otrzymania akredytacji REPs Polska "z automatu" – musisz zostać członkiem REPs Polska dokonując indywidualnej rejestracji na naszej stronie: http://repspolska.pl i opłacając roczną składkę członkowską. Po otrzymaniu naszej akredytacji otrzymasz od nas w wersji elektronicznej certyfikat w języku angielskim. Dopiero na jego podstawie będziesz miał możliwość zarejestrować się w REPs UK. Niestety będzie się to wiązało z opłaceniem składki członkowskiej również w REPs UK. Niemniej pozwoli Ci to podjąć pracę w zawodzie w Anglii.

Jak pobrać certyfikat REPs Polska?

Certyfikat potwierdzający akredytację REPs Polska jest do pobrania bezpośrednio z własnego profilu na stronie REPs Polska. Należy zalogować się na swoim profilu i w panelu trenera "kliknąć" ikonkę "pobierz dyplom".

Dla kogo przeznaczony jest egzamin akredytacyjny REPs Polska?

Do egzaminu akredytacyjnego mogą przystąpić osoby, które nie mogły otrzymać akredytacji REPs Polska ponieważ: - posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce akredytowanej z datą starszą aniżeli 6 miesięcy; - posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce nieposiadającej akredytacji REPs Polska (w tym poza granicami Polski); - posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej o kierunku sportowym w kraju lub zagranicą.

Jak przystąpić do egzaminu akredytacyjnego?

W celu przystąpienia do egzaminu akredytacyjnego należy zarejestrować się na stronie REPs Polska, co jest jednoznaczne z utworzeniem konta. Kiedy konto będzie utworzone należy zalogować się do swojego profilu, a następnie wejść w zakładkę "akredytacja" i wybrać kategorię „egzamin REPs”. Następnie należy załączyć posiadane dyplomy i certyfikaty (bardzo prosimy o sprawdzenie czy załączany plik nie posiada zbyt dużej pojemności). Na podany przy rejestracji adres e-mail przesłany zostanie link, który umożliwi zalogowanie się do egzaminu on-line. Prosimy o upewnienie się, że Twoje dane zostały poprawnie wpisane (imię, nazwisko, adres e-mail, podane hasło do logowania na egzamin).

Jak odbywa się część teoretyczna egzaminu akredytacyjnego REPs Polska?

Egzamin składa się z 50 pytań dotyczących anatomii, fizjologii i wiedzy o zawodzie. Egzamin trwa 60 minut (upewnij się, że masz połączenie internetowe). Kliknij na podany link – link aktywny jest przez 7 dni. Po rozpoczęciu testu nie można go przerwać i musi być ukończony w przeciągu 60 minut. Przerwanie lub nieukończenie testu w czasie 60 minut jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu. Odpowiedź na ostatnie pytanie jest równoznaczne z ukończeniem egzaminu teoretycznego. Wynik testu otrzymasz automatycznie po ukończeniu tej części egzaminu. Wynik pozytywny uprawnia do otrzymania w przeciągu 7 dni wytycznych do egzaminu praktycznego. Pobierz swój dyplom potwierdzający zdanie tej części egzaminu. W przypadku wyniku negatywnego prosimy o zgłoszenie chęci podjęcia ponownej próby na adres e-mail: repspoland@gmail.com

Na czym polega system CPD?

Celem REPs Polska jest, aby wszyscy członkowie dążyli do pogłębiania swojej wiedzy, doszkalali się i byli ekspertami w swoich dziedzinach. Wprowadziliśmy system punktów CPD (Continue Professional Development), którego zadaniem jest zachęcenie i skłonienie członków REPs Polska do ciągłego doskonalenia się w różnych dziedzinach fitness. Każdy z naszych instruktorów, trenerów i szkoleniowców, aby utrzymać akredytację REPs Polska – powinien zdobyć 20 punktów CPD w ciągu jednego roku. Gromadzenie punktów CPD odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach organizowanych przez placówki akredytowane i placówki CPD, uczestnictwo w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą.