FAQ

Posiadam dyplom Instruktora Fitness lub Trenera Personalnego – jak mogę uzyskać akredytację REPs Polska?

Abyśmy mogli potwierdzić kwalifikacje i przyznać akredytację należy zostać członkiem naszego stowarzyszenia (którego pełna nazwa brzmi: REPs Polska Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness), tzn. zarejestrować się indywidualnie. W tym celu należy wejść na naszą stronę i zarejestrować się w zakładce http://repspolska.pl/rejestracja-indywidualnych-trenerow-i-instruktorow. Następnie prosimy załączyć skany swoich dyplomów, które zostaną przez nas zweryfikowane. Automatycznie, po sprawdzeniu dyplomów, wysyłamy wiadomość z informacją o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania wraz z uzasadnieniem.

Dlaczego to REPs Polska potwierdza kwalifikacje Trenerów i Instruktorów Fitness?

REPs Polska jest członkiem ICREPs - Międzynarodowej Federacji Zrzeszającej Kraje Członkowskie posiadające System Rejestracji REPs The International Confederation of Registers for Exercise Professionals www.icreps.org Opieramy się na standardach ICREPs Global Standards, potwierdzonych przez EOSE European Observatoire of Sport and Employment i PD Approval Quality Recognition eose.org

Które państwa są członkami ICREPs?

Dane na dzień 14.10.2023 roku: Kraje zrzeszone w organizacji ICREPs to: Australia, Kanada, Indie, Iran, Irlandia, Nowa Zelandia, Polska, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Kraje, które są w trakcie procesu przystąpienia do ICREPs to: Chiny, Malta, Tunezja, Katar. Kraje, które chcą rozpocząć proces przystąpienia do ICREPs to: Egipt, Grecja, Niemcy, Arabia Saudyjska.

Zarejestrowałem się na stronie REPs Polska i co dalej?

Koniecznie załącz na swoim profilu posiadane dyplomy! Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji otrzymasz osobnym mailem. Po uzyskaniu akredytacji zostaniesz poproszona/y o opłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 40 zł.

Czy muszę opłacać składkę członkowską?

REPs Polska jest organizacją non-profit i działa na zasadach stowarzyszenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, dlatego osoby z akredytacją REPs Polska są naszymi członkami i są zobowiązani do opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości 50 zł.

W jaki sposób mogę opłacić składkę członkowską?

Opłacenia składki członkowskiej można dokonać bezpośrednio ze swojego profilu na stronie REPs Polska, w tym celu należy zalogować się do swojego profilu, wejść w zakładkę "Płatności", kliknąć "Zapłać teraz". W przypadku jakichkolwiek problemów z dokonaniem płatności należy skontaktować się na adres e-mail: repspolska@gmail.com

Czy mogę otrzymać fakturę za opłacenie składki członkowskiej?

Możemy wystawić fakturę/potwierdzenie opłacenia rocznej składki członkowskiej REPs Polska. Przypominamy, że jako stowarzyszenie nie jesteśmy czynnym podatnikiem VAT, dlatego wystawiamy tzw. fakturę uproszczoną, która nie zawiera informacji o stawkach podatku VAT.

Czy muszę płacić za każdą otrzymaną akredytację?

Składkę członkowską w wysokości 40 zł opłaca się tylko raz w roku, bez względu na to jaką akredytację się posiada - nasi członkowie ciągle się doszkalają i dokształcają, dlatego rodzaj akredytacji może zostać podniesiony/zmieniony/dodany w każdej chwili i nie ma to żadnego wpływu na składkę członkowską.

Czy i jak mogę zrezygnować z członkostwa w REPs Polska?

W dowolnym momencie można usunąć swoje konto ze strony REPs Polska. Wystarczy zalogować się do swojego profilu, wejść w zakładkę "Konto REPs" i kliknąć "Usuń konto". Usunięcie konta nie pociąga za sobą żadnych roszczeń/konsekwencji finansowych, jednak wiąże się z utratą akredytacji i potwierdzenia kwalifikacji REPs Polska.

Pomyliłem się wpisując swoje dane przy rejestracji lub zmieniłam nazwisko – jak to poprawić?

W celu zmiany, usunięcia i/lub dodania swoich danych, w tym m.in. zmiany nazwiska lub imienia, prosimy zalogować się do swojego profilu, a następnie w zakładce "konto REPS" zapisać właściwe dane, a następnie zapisać zmiany.

Jak dołączyć dyplom do mojego profilu?

W celu dołączenia skanu (PDF) lub zdjęcia (JPG) dyplomu należy: - zalogować się do swojego profilu - wejść w zakładkę "akredytacja" - wybrać właściwą kategorię - załączyć plik - kliknąć "wyślij" Dyplomy należy dołączać za pomocą komputera, a nie telefonu, ponadto prosimy upewnić się, że dołączany plik nie posiada zbyt dużego rozmiaru. W przypadku problemów z dołączeniem dyplomu prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: repspolska@gmail.com

Jak pobrać certyfikat REPs Polska?

Certyfikat potwierdzający akredytację REPs Polska w wersji elektronicznej jest do pobrania przez cały czas, bezpośrednio z własnego profilu na stronie REPs Polska. W celu jego pobrania należy zalogować się na swoim profilu, wejść w zakładkę "Panel Trenera" i kliknąć ikonkę "pobierz dyplom".

Jak otrzymać legitymację REPs Polska w formie plastikowej karty?

Od dnia 01.04.2021 r. legitymacje REPs Polska w formie plastikowej karty wystawiane są wyłącznie w postaci potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. W związku z powyższym zawiesiliśmy wyrabianie "normalnych" legitymacji. Potwierdzeniem posiadania akredytacji dla członków REPs Polska jest certyfikat, który w wersji elektronicznej dostępny jest przez cały czas na własnym profilu na stronie REPs Polska.

Na czym polega system CPD?

Celem REPs Polska jest, aby wszyscy członkowie dążyli do pogłębiania swojej wiedzy, doszkalali się i byli ekspertami w swoich dziedzinach. Wprowadziliśmy system punktów CPD (Continue Professional Development), którego zadaniem jest zachęcenie i skłonienie członków REPs Polska do ciągłego doskonalenia się w różnych dziedzinach fitness. Każdy z naszych instruktorów, trenerów i szkoleniowców, aby utrzymać akredytację REPs Polska – powinien zdobyć 20 punktów CPD w ciągu jednego roku. Gromadzenie punktów CPD odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach organizowanych przez placówki akredytowane i placówki CPD, uczestnictwo w konwencjach, warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach w Polsce lub za granicą.

Dla kogo przeznaczony jest egzamin akredytacyjny REPs Polska?

Do egzaminu akredytacyjnego mogą przystąpić osoby, które nie mogły otrzymać akredytacji REPs Polska ponieważ: - posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce akredytowanej z datą starszą aniżeli 6 miesięcy; - posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce nieposiadającej akredytacji REPs Polska (w tym poza granicami Polski); - posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej o kierunku sportowym w kraju lub zagranicą.

Jak przystąpić do egzaminu akredytacyjnego?

W celu przystąpienia do egzaminu akredytacyjnego należy zarejestrować się na stronie REPs Polska, co jest jednoznaczne z utworzeniem konta. Kiedy konto będzie utworzone należy zalogować się do swojego profilu, a następnie wejść w zakładkę "akredytacja" i wybrać kategorię „egzamin REPs”. Następnie należy załączyć posiadane dyplomy i certyfikaty (bardzo prosimy o sprawdzenie czy załączany plik nie posiada zbyt dużej pojemności). Na podany przy rejestracji adres e-mail przesłany zostanie link, który umożliwi zalogowanie się do egzaminu on-line. Prosimy o upewnienie się, że Twoje dane zostały poprawnie wpisane (imię, nazwisko, adres e-mail, podane hasło do logowania na egzamin).

Jak odbywa się część teoretyczna egzaminu akredytacyjnego REPs Polska?

Egzamin składa się z 50 pytań dotyczących anatomii, fizjologii i wiedzy o zawodzie. Egzamin trwa 60 minut (upewnij się, że masz połączenie internetowe). Kliknij na podany link – link aktywny jest przez 7 dni. Po rozpoczęciu testu nie można go przerwać i musi być ukończony w przeciągu 60 minut. Przerwanie lub nieukończenie testu w czasie 60 minut jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu. Odpowiedź na ostatnie pytanie jest równoznaczne z ukończeniem egzaminu teoretycznego. Wynik testu otrzymasz automatycznie po ukończeniu każdej części egzaminu. Testy można zdawać w dowolnej kolejności, niezależnie od siebie.

Co jeżeli nie zda się egzaminu teoretycznego REPs Polska?

Jeżeli nie udało się zdać egzaminu teoretycznego REPs Polska to: - po pierwsze prosimy się nie zniechęcać! - po drugie prosimy jeszcze raz przystąpić do procesu egzaminacyjnego składając nowy wniosek przez swój profil na stronie naszej stronie. Przypominamy jednocześnie, że poprawia się tylko ten test, którego nie udało się zaliczyć. Testy można zdawać w dowolnej kolejności, niezależnie od siebie.

Czy mogę zobaczyć pytania do egzaminu teoretycznego REPs Polska?

Baza pytań do egzaminu REPs Polska składa się z pytań wszystkich placówek szkoleniowych posiadających naszą akredytację. Nie są tylko naszą własnością, ale wspólną bazą wszystkich szkół. W związku z powyższym nie udostępniamy pytań z egzaminu REPs Polska, również mając na uwadze ich zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.