MASTERCLASS: OPÓR ELASTYCZNY

Informacje

Rodzaj szkolenia Szkolenie teoretyczne-praktyczne
Czas nauczania [godziny zegarowe] 12
Koordynator Mili Mikołaj
Kurs z egzaminem Nie
Url https://body-work.com.pl/masterclass-opor-elastyczny/
Wymagania wstępne brak

Opis szkolenia

Trening z oporem elastycznym zaliczany jest do praktyki wykonywanej ze zmiennym obciążeniem. Charakterystyczny krzywoliniowy przyrost obciążenia w stosunku do długości rozciągania wykorzystywany jest między innymi do przezwyciężania tzw. punktu przełamania – „sticking point” oraz zwiększania produkcji siły w końcowych zakresach ruchu. Z kolei możliwość wywołania wielokierunkowych wahań i nagłych strzałów swoje zastosowanie znajduje w prewencji urazów sportowych w celu kształtowania stabilności dynamicznej.

"Masterclass: Opór Elastyczny" jest to 2-dniowy warsztat, podczas którego zaprezentowane zostanie przekrojowe zastosowanie oporu elastycznego na poszczególnych etapach budowania formy sportowej oraz powrotu do aktywności sportowej. Wyjdziemy poza ramy szarych izolowanych ćwiczeń na poszczególne grupy mięśniowe oraz przedstawimy obszerny zbiór praktycznych rozwiązań, które z pewnością poszerzą Twój warsztat treningowy w zakresie treningu funkcjonalnego, kształtowania mocy i szybkości oraz prewencji urazów.


BLOK 1: OPÓR ELASTYCZNY W TRENINGU FUNKCJONALNYM

W tym bloku omówione zostaną możliwości zastosowania oporu elastycznego w różnego rodzaju treningu, biorąc pod uwagę jego właściwości. Przeanalizujemy najlepsze preparatory treningowe oraz pokażemy Ci, jak je intensyfikować pod kątem sportowego przygotowania ruchowego. Omówimy także zastosowanie oporu elastycznego w zintegrowanych wzorcach ruchowych, które zmienią postrzeganie zarówno klasycznych, jak i mniej popularnych ćwiczeń w części głównej treningu.


BLOK 2: OPÓR ELASTYCZNY W TRENINGU MOCY I SZYBKOŚCI

W drugim bloku tematycznym pod lupę weźmiemy kształtowanie mocy i szybkości. Rozważymy jak opór elastyczny może wpływać na poszczególne fazy ruchu oraz jakie znaczenie odgrywają strategie rotacyjne w czynnościach sportowych. Blok podsumujemy specyficznym poruszaniem oporowym na przykładach wybranych dyscyplin sportowych.


BLOK 3: OPÓR ELASTYCZNY W PREWENCJI URAZÓW SPORTOWYCH

Ostatni i najdłuższy blok warsztatowy zaczniemy wykładem na temat mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolę motoryczną oraz jej roli w prewencji urazów sportowych. Część praktyczna tego bloku poświęcona zostanie metodom wykorzystującym opór elastyczny do generowania różnego rodzaju zaburzeń w celu poprawy stabilności dynamicznej oraz koordynacji ruchowej.


PROWADZĄCY: MIKOŁAJ MILI
SPECJALIZACJA: POWRÓT DO SPORTU, TRENING FUNKCJONALNY

Fizjoterapeuta, trener funkcjonalny, medyczny. Absolwent WSEiT w Poznaniu na kierunku fizjoterapia, z dyplomem na kierunku: kompleksowa terapia manualna. Od ponad 14 lat związany ze sportami walki, multimedalista MP i ME fedracji IMAF w Ju Jitsu oraz Akademickich MP w BJJ. W pracy z klientem stawia na integrację metod z zakresu fizjoterapii, treningu funkcjonalnego oraz treningu motorycznego. Jego nadrzędnym celem jest pomoc podopiecznym w procesach powrotu do aktywności po urazach i zabiegach ortopedycznych oraz budowaniu wydajności sportowej.

Umiejętności

Functional Training

Najbliższe szkolenia

-

BODYWORK

Centrum Ruchu i Terapii BODYWORK to unikatowe miejsce na mapie Polski w zakresie treningu funkcjonalnego oraz przygotowania motorycznego w sporcie. Dla swoich kursantów oferuje przejrzystą ścieżkę kształcenia, rozpoczynając od szkoleń podstawowych, przygotowujących do zawodu trenera personalnego (Fundamenty Ruchu) oraz funkcjonalnego trenera personalnego (Ekspert Ruchu), wprowadzając dalej możliwość specjalizacji w zakresie treningu medycznego. Celem takiej formy szkoleń jest kształtowanie pokolenia przyszłych trenerów opartych na ruchu i pracy z ciałem. Na co dzień ambicją klubu jest pomaganie osobom pragnącym rozwinąć swoją sprawność dla celów podstawowych czynności życia codziennego, a także sportowcom, którym zależy na poprawie wyników i minimalizacji urazów. Swoich klientów otacza pełną opieką, uzupełniając przygotowanie treningowe usługami z zakresu fizjoterapii oraz dietetyki.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z placówką szkoleniową. W tym celu prosimy o użycie poniższego formularza:

Imię i nazwisko
E-mail
Wiadomość