Wiesz co to ICREPs - spotkanie krajów członkowskich

Wiesz co to ICREPs  - spotkanie krajów członkowskich

Odbywa się obecnie walne zgromadzenie państw członkowskich, w skład których należą:
✅ Nowa Zelandia
✅ USA
✅ Kanada
✅ Australia
✅ UK
✅ Indie
✅ Polska
✅ Emiraty Arabskie
✅ RPA

Całe spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich przedstawicieli krajów członkowskich.

Podjęto dyskusję na temat konstytucji iCREPs, którą będą podążały i stosowały wszystkie kraje członkowskie.

Rozmawiano także o standardach fitness w każdym kraju członkowskim. Dokonano uzupełnienia standardów pomiędzy krajami członkowskimi.

Omówiono również sprawę przystąpienia kolejnych 6 państw do członkowska ICREPs.

REPs Polska zaraz po zebraniu zabiera się za prace, które znacznie poprawią świadomość znaczenia organizacji ICREPs, co niewątpliwe globalnie poprawi edukację w świecie fitness 🚀🚀🚀