REPs Polska posiada polisę zbiorową OC dla naszych członków

REPs Polska posiada polisę zbiorową OC dla naszych członków

Informujemy, że REPs Polska posiada polisę zbiorową OC dla naszych członków zawartą z firmą ubezpieczeniową ERGO HESTIA na podstawie OWU OC nauczycieli, instruktorów i wychowawców.

W związku z powyższym każdy Instruktor, Trener i Szkoleniowiec zarejestrowany w REPs Polska ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego od odpowiedzialności cywilnej w ramach naszej umowy.

Poniżej podajemy warunki ubezpieczenia:

- suma gwarantowana: 200 000 PLN,

- zakres terytorialny: RP (polisa obowiązuje tylko na terenie Polski),

- wysokość rocznej składki od osoby: 95 zł,

- termin obowiązywania polisy: jeden rok od daty przystąpienia.

W załączeniu przesyłamy również Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do naszego ubezpieczenia prosimy:

- wyrazić taką wolę pisząc wiadomość na nasz adres e-mail repspoland@gmail.com informację o treści: „ Wyrażam chęć zakupu polisy ubezpieczeniowej oferowanej za pośrednictwem REPs Polska i zobowiązuję się do jej opłacenia. Oświadczam, że przekazane przeze mnie dane osobowe są zgodne z prawdą i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb zawarcia polisy.”;

- podać swoje dane osobowe, niezbędne do zawarcia polisy, zgodnie z załączoną tabelą;

- opłacić roczną składkę na podany numer rachunku bankowego: 96 1140 2004 0000 3002 7591 4456, w tytule należy podać swoje imię i nazwisko z dopiskiem "ubezpieczenie OC".

Po otrzymaniu wpłaty i powyższych danych wystawimy zaświadczenia dla poszczególnych osób ubezpieczonych. Zaświadczenie to prześlemy w formie elektronicznej.

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: repspoland@gmail.com