Spotkanie krajów członkowskich ICREPs

Spotkanie krajów członkowskich ICREPs

Na spotkaniu podjęto wiele istotnych decyzji:

- dokończono prace nad ostateczną wersją statutu ICREPs,

- podwyższono standardy/wymagania,

- wprowadzono system płynnego porozumiewania się pomiędzy krajami,

- przydzielono zadania poszczególnym państwom, mające na celu utrzymanie wizji i celów ICREPs.

Jest nam również bardzo miło ogłosić, że do grona państw ICREPs przyjęto REPs India.

Indie pozostaną członkiem tymczasowym/warunkowym do momentu zakończenia wszystkich procedur przyjęcia.

Szczegóły powyższych punktów zostaną przekazane na wewnętrznym spotkaniu członków REPs Polska.

Spotkanie państw ICREPs zakończyło się uczestniczeniem w największej konferencji fitness na świecie – IHRSA 2019 http://hub.ihrsa.org/ihrsa-2019