Akredytacja do dnia 31 sierpnia 2019

Akredytacja do dnia 31 sierpnia 2019

 Od dnia 1 września 2019 roku bieżącej akredytacji będą podlegały wyłącznie dyplomy uzyskane w terminie nie dłuższym, aniżeli 6 miesięcy wstecz.

Oznacza to, że jeżeli posiadasz dyplom uzyskany przed dniem 01.03.2019 r. i nie zarejestrujesz go w REPs Polska do dn. 31.08.2019 r., to po tym terminie przyznanie akredytacji będzie możliwe tylko po przejściu egzaminu akredytacyjnego, potwierdzającego przyjęty standard ICREPs.

Zachęcamy zatem do jak najszybszej rejestracji w REPs Polska swoich dyplomów.