Dołącz do zespołu profesjonalistów: "Egzaminator REPs Polska, rekruter w branży fitness"

Dołącz do zespołu profesjonalistów: "Egzaminator REPs Polska, rekruter w branży fitness"

REPs Polska przechodzi do drugiego etapu standaryzacji egzaminów dla Trenerów Personalnych i Instruktorów Fitness.

Zakończony został z sukcesem proces ujednolicenia egzaminów teoretycznych i rozpoczynają się prace nad wprowadzeniem ustandaryzowanego systemu egzaminów praktycznych.

System egzaminów praktycznych REPs Polska przewiduje utworzenie grupy przeszkolonych, doświadczonych egzaminatorów, którzy otrzymają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów w imieniu REPs Polska.

Jeżeli:

  • masz doświadczenie w pracy trenera/instruktora

  • chcesz współpracować z zespołem profesjonalistów przy tworzeniu branży fitness

  • chcesz pełnić płatną funkcję Egzaminatora REPs

  • interesuje cię rekrutacja instruktorów i trenerów do klubów fitness

MOŻESZ ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO NASZEGO PROGRAMU

"Egzaminator REPs Polska, rekruter w branży fitness"

Egzaminator REPs:

  • otrzymuje wynagrodzenie za każdą przeegzaminowaną osobę

  • pracuje w zespole doświadczonych trenerów i instruktorów

  • współpracuje z klubami fitness przy rekrutacji

  • pełni rolę ambasadora REPs Polska

Wypełnij zgłoszenie w formie ankiety, przyjdź na spotkanie organizacyjne LIVE online i zdecyduj czy chcesz uczestniczyć w kursie, aby zostać Egzaminatorem REPs Polska

link do ankiety

Ankietę można wypełnić do dnia 6 czerwca do godz. 24:00

Wypełnienie ankiety nie oznacza zakwalifikowania się do programu. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie. REPs Polska zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z osobami spełniającymi kryteria wymagane do pełnienia funkcji Egzaminatora REPs.