Bezpłatny proces akredytacyjny TYLKO do 1 października 2022

Bezpłatny proces akredytacyjny TYLKO do 1 października 2022

Drodzy członkowie REPs Polska,

wspominaliśmy wielokrotnie, że prowadzimy prace organizacyjno-techniczne nad wprowadzeniem programu jednolitego systemu sprawdzania kwalifikacji kompetencji Trenerów Personalnych i Instruktorów Fitness. Spośród wszystkich członków REPs Polska wyłoniliśmy kilkadziesiąt chętnych osób, których wykształcenie i kwalifikacje pozwoliły na wspólne wypracowanie systemu Egzaminów REPs. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że kilkumiesięczne prace dobiegły końca i z dniem 1 października 2022 roku REPs Polska wprowadza możliwość ubiegania się o potwierdzenie kwalifikacji również dla osób, które nie mogą uzyskać go w sposób standardowy.

Dlaczego powstał system Egzaminów REPs?

REPs Polska działa na zasadach stowarzyszenia, a co za tym idzie nie możemy ograniczać dostępu do naszej organizacji Trenerom i Instruktorom, którzy wiedzę i doświadczenie zdobyli w placówkach szkoleniowych nieposiadających naszej akredytacji, w tym na uczelniach wyższych. W celu zapewnienia jednolitego i uczciwego systemu oceny w potwierdzaniu kwalifikacji powstał właśnie system Egzaminów REPs, tj. bezstronna i taka sama dla wszystkich weryfikacja wiedzy Trenerów Personalnych i Instruktorów Fitness. 

Dla kogo powstał system Egzaminów REPs?

Egzamin akredytacyjny REPs Polska jest ogólnodostępny dla wszystkich osób, które nie mogą w sposób standardowy otrzymać naszej akredytacji, tzn.:

- osoby, które posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce akredytowanej z datą starszą aniżeli 6 miesięcy;

- osoby, które posiadają dyplom ukończenia kursu w placówce nieposiadającej akredytacji REPs Polska (w tym poza granicami Polski);

- osoby, które posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej o kierunku sportowym w kraju lub zagranicą.

 

Co należy wiedzieć o systemie Egzaminów REPs?

Informacje dotyczące procesu potwierdzenia kwalifikacji odstępne są na naszej stronie https://repspolska.pl/akredytacja-trenerow-i-instruktorow

Płatność za przeprowadzenie Egzaminu REPs Polska wynosi 150 zł, z czego 100 zł przekazywane jest Egzaminatorowi REPs przeprowadzającemu egzamin praktyczny, a pozostała kwota przekazywana jest na pokrycie kosztów organizacyjno-technicznych, niezbędnych do utrzymania systemu. Nasze stowarzyszenie nie generuje zysków z systemu Egzaminów REPs.

Ważne!

Od dnia 1 października każda osoba ubiegająca się przystąpienie do Rejestru Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness będzie zobowiązana potwierdzić swoją wiedzę zdając egzamin.

Osoby kończące kursy w szkołach z akredytacją REPs Polska będą zdawały egzaminy na dotychczasowych warunkach, natomiast pozostali Trenerzy i Instruktorzy skorzystają z systemu Egzaminów REPs.

Jeżeli posiadasz dyplom ukończenia kursu w placówce z akredytacją REPs Polska z datą wydania starszą aniżeli pół roku, jeszcze tylko przez 8 dni możesz zarejestrować się bez konieczności zdawania naszego egzaminu i bez związanej z tym opłaty.

Pamiętaj! ureguluj swoją składkę, uzupełnij swój profil o certyfikaty z kursów CPD, powiadom swoich znajomych Trenerów i Instruktorów. Ponowna rejestracja w REPs Polska po usunięciu profilu, również z dniem 1 października 2022 roku, będzie wymagała zdania ponownego, płatnego egzaminu weryfikacyjnego.

 

Bardzo prosimy wszelkie zapytania kierować na adres: kontakt@repapolska.pl 

W tym miejscu chcemy też bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pracowały nad projektem – dzięki Waszemu zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu wprowadzanie systemu Egzaminów REPs było przyjemnością. Raz jeszcze dziękujemy!

Pozdrawiamy, 

Zespół REPs Polska