INTERNATIONAL PORTABILITY REPs Polska and REPs Ukraine

INTERNATIONAL PORTABILITY REPs Polska and REPs Ukraine

Informacja dla członków REPs

Porozumienie pomiędzy REPs Polska a REPs Ukraina

Miło nam poinformować o porozumieniu zawartym pomiędzy REPs Polska i REPs Ukraina dotyczącym wzajemnego rozpoznawania i honorowania dyplomów oraz kwalifikacji potwierdzanych przez obie organizacje. Dzięki temu porozumieniu, osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone przez REPs Polska będą mogły je uznawać także w Ukrainie i na odwrót.

Zgodność kwalifikacji na poziomach EQF

W ramach porozumienia, następujące kwalifikacje zostały uznane za zgodne z poziomami Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF):

 1. Group Fitness Instructor (Instruktor Zajęć Grupowych) - EQF Level 3

  • Instruktorzy zajęć grupowych, którzy uzyskali swoje kwalifikacje w Polsce, będą mogli pracować w Ukrainie, a instruktorzy z Ukrainy - w Polsce.

 2. Gym Instructor (Instruktor Siłowni) - EQF Level 3

  • Instruktorzy siłowni posiadający kwalifikacje potwierdzone przez REPs Polska będą mogli uznawać je w Ukrainie, a instruktorzy z Ukrainy - w Polsce.

 3. Personal Trainer (Trener Personalny) - EQF Level 4

  • Trenerzy personalni z kwalifikacjami na poziomie EQF 4 uzyskanymi w Polsce, będą mogli działać w Ukrainie, a trenerzy z Ukrainy - w Polsce.

Korzyści dla członków REPs

 • Zwiększenie mobilności zawodowej: Instruktorzy i trenerzy będą mogli łatwiej podejmować pracę w obu krajach, bez konieczności ponownego potwierdzania swoich kwalifikacji.

 • Rozwój kariery: Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w różnych krajach, co przyczynia się do wzbogacenia kompetencji i umiejętności.

 • Szersze możliwości edukacyjne: Dostęp do szkoleń, warsztatów i innych form doskonalenia zawodowego organizowanych zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących porozumienia i jego szczegółów, prosimy o kontakt z przedstawicielami REPs Polska lub REPs Ukraina. Szczegółowe informacje można znaleźć również na stronach internetowych obu organizacji.

 


Cieszymy się z tej współpracy i mamy nadzieję, że przyniesie ona wiele korzyści wszystkim członkom REPs.

Zobacz podpisany dokument