zawieszenie akredytacji World Trainer Academy

zawieszenie akredytacji World Trainer Academy

Informujemy, że w chwili obecnej prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w stosunku do placówki szkoleniowej World Trainer Academy. Do czasu zakończenia powyższego postępowania akredytacja szkoły została zawieszona. Osoby aktualnie rejestrujące się w REPs Polska z dyplomami ukończenia szkoleń w WTA będą akredytowane indywidualnie.