ROZMOWA O ZDROWIU OSÓB PO 55 roku życia

ROZMOWA O ZDROWIU OSÓB PO 55 roku życia

Dzięki zastosowaniu badań i testów z różnych dziedzin medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej a także pomocy dietetycznej, treningowej i mentalnej, polepszamy poziom samodzielności oraz ogólnego stanu zdrowia osób po 55 roku życia i w wieku podeszłym. Takie podejście pozwala zapewnić skuteczne wsparcie lub leczenie oraz niezbędną opiekę.

Zastosowanie tego typu oceny:

Ø  zwiększa dokładność diagnozy;

Ø  prowadzi do poprawy sprawności fizycznej i umysłowej pacjentów;

Ø  zmniejsza umieralność pacjentów;

Ø  zmniejsza liczbę przyjmowanych leków;

Ø  zmniejsza liczbę niepotrzebnych świadczeń – głównie przyjęć do szpitala oraz stacjonarnych placówek opiekuńczych;

Ø  zmniejsza koszty opieki zdrowotnej;

Ø  poprawia jakość życia osób starszych bez ponoszenia większych kosztów opieki.

 

Porozmawiajmy o ZDROWIU!

Już 03/11/2022 o godzinie 10:00 spotkam się na żywo z Urszulą Stanowską — Specjalistka gerontoprofilaktyki, Instruktorka pilates, jogi, kinezygerontoprofilaktyki, nordic walking, ale przede wszystkim specjalistka kinezyterapii, czyli wykorzystywania ruchu jako środka do utrzymania zdrowia i jego poprawy.

 

Absolwentka studiów podyplomowych o specjalności kinezygerontoprofilaktyka w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz studiów podyplomowych z zakresu Geriatrii i Gerontologii w Poznańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

LINK NA BEZPŁATNY WEBINAR

Masz zaproszenie na spotkanie Zoom.

Kiedy: 3 lis 2022 10:00 Warszawa

Zarejestruj się wcześniej na to spotkanie:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApcOiuqz0sGt0Xj3b7ENsf1-IL1Tco54oG

Po zarejestrowaniu otrzymasz e-mail potwierdzający, zawierający informację, jak dołączyć do spotkania.