Aktualności

PROMUJEMY TRENERÓW

PROMUJEMY TRENERÓW

Wciąż promujemy indywidualnych trenerów i instruktorów zarejestrowanych w REPs Polska poprzez umożliwienie udziału w nagraniach na platformę myover40.pl